ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ СТОХАСТИЧНОГО ПІДХОДУ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В. О. Рахманов

Анотація


У статті проаналізовано та визначено особливості організації навчального процесу за допомогою стохастичного підходу в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету. Особливість даного підходу полягає у тому, що поведінку процесу навчання в майбутньому можна точно передбачити, знаючи його поводження у минулому. Крім того, з’являється можливість аналізувати сукупність засвоєних знань не щодо однієї теми занять, а щодо всіх сукупностей здобутих майбутніми інженерами знань. Результати свідчать про значні покращення (погіршення) професійних знань у майбутніх інженерів. Використання статистичних методів дослідження у навчальному процесі дадуть можливість проаналізувати готовність студентів здійснювати ефективну професійну діяльність на основі оволодіння гнучкими знаннями, узагальненими вміннями і навичками.


Ключові слова


випадковий процес; засвоєння знань; математична модель; навчальний процес; освітньо-інформаційне середовище

Посилання


Волков И. К. Случайные процессы : учеб. для вузов / И. К. Волков, С. М. Зуев, Г. М. Цветкова – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. – 448 с.

Гилевский С. В. Стохастические процессы и системы : учеб. пособие для студентов фак. радиофизики и электроники / С. В. Гилевский. – Мн. : БГУ, 2004. – 112 с.

Дорошенко Ю. О. Технологічне навчання інформатики : навчально-методичний посібник / Ю. О. Дорошенко, Т. В. Тихонова, Г. С. Луньова. – X. : Ранок, 2011. – 304 с.

Мойсеева М. В. Развитие профессиональной компетентности в области ИКТ : Базовый учебный курс / М. В. Мойсеева, В. К. Степанов, Е. Д. Патаракин и др. – М. : Изд. Дом «Обучение- Сервис», 2008. – 256 с.

Рахманов В. О. Використання математичних методів навчання для підвищення оптимізації змісту навчальних дисциплін / В. О. Рахманов // Наукові записки (серія педагогічні та історичні науки) : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 90. – С. 196–203.

Рахманов В. О. Моделювання навчального процесу вищого навчального закладу в освітньо-інформаційному середовищі / В. О. Рахманов // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць. – К : НАУ, 2015. – Вип. 1(6). –

С. 143–147.

Пєхота О.М. Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті : навчальний посібник / О. М. Пєхота, Т. В. Тихонова, А. Б. Веліховська, Ф. С. Алілова, Т. В. Зубенко, О. Г. Захар. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 252 с.

Alpatova O. Рефлексивная образовательная середа высшего ученого заведения как фактор развития личности студента / O. Alpatova. – Problemy nowoczesnej edukacji. – Сzestochowa, 2014. – Tom IV. – P. 15–21.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х