ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

М. І. Радченко

Анотація


У статті розглядається проблема формування інноваційних якостей майбутніх соціальних працівників. На основі аналізу наукової літератури виділяються основні риси інноваційної, адаптованої особистості. Висвітлюються різні стратегії формування такої особистості. Наводяться результати дослідження рівня розвитку креативності у студентів – майбутніх менеджерів соціальної сфери. Пропонується тематика проведення рольових ігор. Підкреслюється важливість використання в процесі підготовки фахівців таких педагогічних стратегій, що спрямовані на формування інноваційних рис особистості.


Ключові слова


інноваційність; інноваційні якості; рівень креативності; рольові ігри; педагогічні стратегії; менеджер соціальної сфери

Посилання


Головко Н. І. Проблеми формування особистісних рис студентів – майбутніх соціальних працівників / Н. І. Головко // Соціальна робота в Україні: теорія та практика. – 2011– № ½ (січеньчервень). – С. 35  39.

Карпенко О. Г. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» : навчально-методичний посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 248 с.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – Рига: НПЦ Эксперимент, 2005. – 176 с.

Лукашевич М. П., Бондарчук Л.В. Інноваційні соціальні технології професійного самовизначення особистості: навч. посібник. – К. : ІПК ДСЗУ, 2005. – 144 c.

Москалюк О. І. Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів : дис. ... канд.. пед. наук : 13.00.04 / Оксана Іванівна Москалюк. Хмельницький, 2007. – 211с.

Психологія та педагогіка : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за ред. Л. В. Музичко. – К. : КНЕУ, 2008. – 304 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua