ФРАКТАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОГО КОНСТРУКТУ ЗНАНЬ

Н. Б. Булгакова

Анотація


У статті розглянуто використання фрактального принципу та пропорції природних систем під час формування структури змісту навчальних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців вищої школи. Виокремлено філософські категорії як складові структури змісту навчальних дисциплін, які дають змогу сформувати оптимальну структуру змісту всієї навчальної дисципліни або окремої теми чи інформації, якщо їх співвідношення відповідає математичним закономірностям природних систем, таким як модуль Ф або вурф.


Ключові слова


вурф; модуль Ф; структура змісту; філософські категорії; фрактал; фрактальна педагогіка

Посилання


Маджуга А. Г. Фрактальная педагогика: онтологические смыслы и методологические возможности: монография / А. Г. Маджуга, И. А. Синицина. – Стерлитамак : Изд-во СФБашГУ,

– 365 с.

Мандельброт Б. Б. Фракталы и хаос: множество Мандельброта и другие чудеса / Б. Б. Мандельброт. – Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2009. –392 с.

Степанишин И. Фрактальная структура общества и бифрактальная структура его развития [Електронний ресурс] / И. Степанишин, Ю. Алексеев. – Режим доступу: http://www.optima-project.ru/doc/se_1.pdf.

Василенко С. Золотое сечение в классических фракталах [Електронний ресурс] / С. Василенко. – Режим доступу: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/013a/2144-vs.pdf.

Книшенко Т. Аналіз структурних макроекономічних показників на основі принципів гармонійності [Електронний ресурс] / Т. Книшенко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 1 (6). – С. 66–73. – Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/ 2012/ 12ktmoph.pdf.

Булгакова Н. Б. Пропедевтическая подготовка в техническом вузе: монография / Булгако-

ва Н.Б. – К. : КМУГА, 1999. – 177 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua