ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ВИЩОГО ЛЬОТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

О. В. Бродова

Анотація


У статті представлено аналіз основних наукових підходів до визначення сутності та змісту поняття «професійна адаптація». Розглянуто професійний, соціальний, психологічний і психо­фізіологічний підходи до вивчення адаптації. Розкрито особливості професійної адаптації майбутніх пілотів у вищих льотних навчальних закладах. Цей процес включає оволодіння знаннями, уміннями, навичками, необхідними для майбутньої льотної діяльності, пристосування до загального змісту та окремих компонентів майбутньої професії, а також до специфіки авіаційної галузі в цілому.


Ключові слова


професійна адаптація; професійна діяльність; соціально-професійне середовище; професійно важливі якості

Посилання


Смирнова И. Л. Интегративные теоретические знания пилотов – залог безопасности полётов : монография / И. Л. Смирнова – Кировоград: «Код», 2008. – 184 с.

Малахов М. А. Історико-психологічний аналіз виникнення поняття адаптації у науковій думці / М. А. Малахов // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Військово-спеціальні науки. – 2008. – № 01–02 (20–21). – С. 92–95.

Гура О. І. Педагогіка вищої школи : вступ до спеціальності [Текст] : навчальний посібник / О. І. Гура. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

Дмитриева М. А. Социально-психологическая профессиональная адаптация : практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / под ред. Г. С. Никифорова,

М. А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. –СПб : Речь, 2001.

Галус О. М. Процес адаптації як невід’ємна складова розвитку професіоналізму майбутніх фахівців у ВНЗ / О. М. Галус // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 9 (62). – С. 265–270.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua