ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Олена Анатоліївна Старинець

Анотація


У статті проаналізовано обґрунтування та шляхи використання методу ситуативного навчання у викладанні курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», розглянуто різні види роботи з урахуванням вказаного методу, принципи підбору матеріалу. Визначено, що розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням і спеціалізацією. Обґрунтовано перегляд методики викладання з урахуванням комунікативно-ситуативного підходу.Ключові слова


комунікативна ситуація; комунікативна компетенція; ситуативний підхід; метод ситуативного навчання

Посилання


Галаєвська Л. В. Ситуативні завдання у формуванні культури спілкування на уроках української мови в старшій школі [Текст] / Л. В. Галаєвська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: наукове видання. – К., Ін-т педагогіки, 2012. –

с. – С. 146–147.

Махутова Г. М. Mоделирование проблемных задач и проблемных ситуаций в обучении иностранным языкам / Г. М. Махутова, С. П. Микитченко // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1; URL: www.science-education.ru/115-12118 (дата обращения: 04.06.2014).

Мильруд Р. П. Навыки и умения в обучении иноязычному говорению / Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С. 23 – 27.

Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению /

Е. И. Пассов. – М. : Русский язык, 1989. – 276 с.

Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи / В. Л. Скалкин. – М. : Русский язык, 1981. – 248 с.

Сунцова Е. Н. Выбор методов обучения студентов неязыкового вуза иностранному языку в условиях ограниченности учебного времени [Текст] / Е. Н. Сунцова // Молодой ученый. – 2011. – № 1. –

С. 232–234.

Lee, James F. Making communicative language teaching happen / James F. Lee, Bill Van Platten. – The McGraw-Hill, 2003. – 300 p.

Richards, Jack C. communicative Language Teaching today. – Cambridge University Press, 2006. – 52 p.

Willis, Jane. A Framework for Task-Based Learning / Jane Willis. – Harlow: Longman, 1996. – 160 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua