ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ В РЕАЛІЯХ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Тетяна Дмитрівна Рева

Анотація


У статті узагальнено інформаційні джерела й визначено проблемні завдання розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я у сучасних реаліях формування вищої медичної освіти в Україні; окреслено й обґрунтовано дидактичні основи вивчення майбутніми провізорами курсу аналітичної хімії як основи набуття ними професійних компетентностей в освітньому процесі сучасного вищого медичного начального закладу. Автором доведено, що дидактичне забезпечення викладання хімічних дисциплін (у дослідженні було використано приклад викладання «Аналітичної хімії») для майбутніх провізорів має бути відповідним сучасному рівню розвитку медичної науки, ураховувати за змістовим забезпеченням новації у розробці лікарських засобів, їх випробування, експертизи дотримання умов зберігання та застосування. У статті визначено, що цілісність освітнього процесу, міждисциплінарна інтеграція навчальних дисциплін у медичному ВНЗ може стати однією з умов якісного дидактичного супроводу підготовки майбутніх провізорів в нових реаліях формування сучасної вищої медичної освіти в Україні.Ключові слова


вищий медичний навчальний заклад; дидактичні основи підготовки майбутніх провізорів; компетентність фахівця фармацевтичної галузі.

Посилання


Бобрицька В. І. Використання результатів донозологічної діагностики фізичного здоров’я майбутніх педагогів для корекції педагогічного процесу / В. І. Бобрицька // Актуальні проблеми фізичної культури дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2001. – С. 194–199.

Бобрицька В. І. Деякі аспекти використання соматоскопії як методу експрес-оцінки порушень постави та м’язового балансу / В. І. Бобрицька, О. О.Черненко // Формування здорового способу життя нетрадиційними видами фізичної культури : матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2002. – С. 141–145.

Бобрицька В. І. Освітня політика України у сфері здоров’язбереження дітей та молоді /

В. І. Бобрицька // Матеріали Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого

покоління»: Зб. наук. праць. – К., 2016. – Вип. 1. – С. 98–103. Електронний ресурс. Режим доступу: https://nenc.gov.ua/?page_id=184

Навстречу VІІІ Национальному съезду фармацевтов Украины. С чем подходим к съезду – что принесет съезд? Часть 2. Образование и квалификация, самоуправление и информация. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apteka.ua.article/360519

Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2010 роки / Наказ МОЗ України від13.09 21010 р. № 769. Електронний ресурс. – Режим доступу : Державна служба України з лікарських засобів: diklz@diklz.gov.ua

Рева Т. Д. Способи модернізації хімічної освіти на фармацевтичному факультеті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця / Т. Д. Рева // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 41. – 2014. – С. 250–255.

Рева Т. Д. Структурування курсу аналітичної хімії на основі міжпредметної інтеграції та професійної спрямованості / Т. Д. Рева // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Вип. 1(16), 2014. – С. 247–251.

Рева Т. Д. Характеристика якості професійної підготовки майбутніх провізорів / Т. Д. Рева // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – Вип. 28, 2014. – С. 214–219.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua