ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Наталія Віталіївна Ладогубець

Анотація


У статті розглянуто особливості змісту і організації проведення педагогічного експеримент по формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців в авіаційній галузі. Проаналізовано результати експерименту, формульовані відповідні висновки.Ключові слова


експеримент; майбутні фахівці в авіаційній галузі; формувальний експеримент, контрольна група; експериментальна група; рівень професійної сформованості професійної компетентності

Посилання


Ладогубець Н. В., Марченко О. Г. Д о питання професійної підготовки льотного складу цивільної та військової авіації // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014. – Вип. 5. – С. 75–80.

Ладогубець Н. В. Професійна підготовка фахівців авіаційного профілю в умовах фундамен-талізації. VI International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education», May 31 -June 07 2013y. International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special number, Varna, 2013. V. 3, C. 345 – 347.

Математичне моделювання в психологічних дослідженнях / М. С. Кулик, М. Б. Євтух,

Н. В. Ладогубець, Е. В. Лузік / Підручник. – К., НАУ 2012. – 416 с. Гриф МОН Молодьспорту України (Лист за № 1/11-929 від 03.02.2011 р.).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua