САМОВИЗНАЧЕННЯ Й КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ – ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Галина Олексіївна Козлакова, Тетяна Василівна Саєнко

Анотація


Пропонується аналітичний огляд етапів становлення авторської наукової школи, обраних напрямів досліджень, умов успішного їх функціонування та впливу на розвиток вітчизняної системи вищої освіти.


Ключові слова


авторська наукова школа; педагогічні дослідження; система вищої освіти; модернізація вищої освіти

Посилання


Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методичні поради молодим наукоцям /

C. У. Гончаренко. – К. : АПН України, 1995. – 48 с.

Калюжна Т. М. Інформаційні технології в системі неперервної освіти технічного університету: навч. посібник за ред. проф. Г. О. Козлакової / Т. М. Калюжна. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. – 175 с.

Козлакова Г. О. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід: монографія / Г. О. Козлакова. – К. : Просвіта, 2002. – 230 с.

Козлакова Г. О. Комп’ютеризовані технології обробки ділової інформації: навч. посібн. за ред. проф. В. І. Костюка / Г. О. Козлакова. – Рівне : Вид-во РДТУ, 2001. – 232 с.

Майборода В. К. Методика підготовки та оформлення рукопису та автореферату дисертації: навч.-метод. посібн. для здобувачів за ред. академіка В. І. Лугового / В. К. Майборода. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2014. 260 с.

Модернізація вищої природничої і технічної освіти в умовах інтернаціоналізації: монографія за ред. проф. Г. О. Козлакової, проф. М. Ф. Степка / Колектив авторів: Козлакова Г. О., Саєнко Т. В., Самойленко Н. Б. та ін. – К. : Вид-во УМО НАПН України, 2015. – 152 с. (англ. мовою).

Пахотіна П. К. Інформатика: програмне і техніне забезпечення: навч. посібник для студентів, які вивчають англ мову / Г. О. Козлакова, П. К. Пахотіна. – Умань : Візаві, 2007. – 178 с.

Полюхович Н. В. Технології офісного програмування у професійній підготовці майбутніх учителів: навч.-метод. посібн. за ред проф. Г. О. Козлакової. – Рівне : Докацентр, 2013. – 179 с.

Саєнко Т. В. Освіта екобезпечного інформаційного суспільства: проблеми і перспективи: монографія / Т. В. Саєнко. – К. : Oсвіта України, 2008. – 288 с.

Саєнко Т. В. Екологічна освіта — основа сталого розвитку суспільства / Т. В. Саєнко,

С. В. Бойченко. – К. : Університет «Україна», 2013. – 502 с.

Самойленко Н. Б. Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю: монографія / Н. Б. Самойленко. – Севастополь : Рібест, 2013. – 412 с.

Самойленко Н. Б. Основи професійної підготовки учителів до використання методу проектів у педагогічній діяльності: навч. посібн. за ред. проф. Г. О. Козлакової / Н. Б. Самойленко. – Севастополь : «Рібест», 2008. – 170 с.

Сура Н. А. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у технічних університетах: монографія / Н. А. Сура. – Луганськ : СНУ

ім. В. Даля, 2012. – 300 с.

Сура Н. А. Навчання студентів університету професійно оріентованого спілкування іноземною мовою: монографія / Н. А. Сура. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля., 2008. – 176 с.

Цецик С. П. Математичні методи в екології: навч. посібник за ред проф. Г. О. Козлакової / С. П. Цецик. – Рівне : Фортуна, 2011. – 116 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua