ОСНОВИ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Інна Володимирівна Ковалинська

Анотація


Завданням статті було описати законодавче підґрунтя створення полікультурної освітньої системи Великобританії. В статті представлений огляд базових юридичних документів, що забезпечили законодавчу підтримку системи полікультурної освіти країни. Автор наголошує на тому, що система полікультурної освіти у Великобританії буда створена завдяки виваженій політиці уряду і впровадженню низки документів, що становили інституційний компонент системи полікультурної освіти. Ці документи встановили статус країни як багатонаціональної, визначили статус іммігрантів та виявили цілі і завдання освітньої політики в країні. Впровадження цих документів надало можливість створити різноманітні урядові і неурядові організації, завданням яких було впроваджувати принцип рівності й рівних можливостей в освіті для всіх, що відповідає принципам європейської демократії.Ключові слова


академічна мобільність; полікультурність; мультирасове навчання; поліетнічне навчання; міжрасові відносини; расова дискримінація; мультикультурне навчальне середовище

Посилання


Авшенюк Н.М. Стандартизація підготовки вчителів у Англії й Уельсі / Авшенюк Наталія Миколаївна. Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець XX - початок XXI ст.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2005.

Bleich E. Social Research and ‘Race’ Policy Framing in Britain and France . The British Journal of Politics and International Relations BJPIR: 2011 VOL 13, 59–74. https://www.middlebury.edu/media/view/272972/ original/bleich_2011_bjpir_social_research_race_pol_framing_gb_fr.pdf

British nationality act (1948). http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1948/56/pdfs/ukpga_19480056_en.pdf

Colour and Citizenship: A Report on British Race Relations. by F. J. B. Rose American Journal of Sociology Vol. 75, No. 6 (May, 1970), pp. 1061-1064

Gillard Derek. Education in England: a brief history http://www.educationengland.org.uk/history/chapter07.html

Gomez, Rey A. Teaching with a Multicultural Perspective. ERIC Digest http://www.educationengland.org.uk/ documents/rampton/rampton1981.html

The International Migration Review Vol. 4, No. 3, U.S. Immigration, 1970: Policies, Proceedures, Problems (Summer, 1970), pp. 116-118 Published by: Center for Migration Studies of New York, Inc.

Institute of Race Relations http://www.irr.org.uk/

Higher Education authority. Annual report – 2014 http://www.hea.ie/sites/default/files/hea_ar_14.pdf

Леонтьєва О. Ю. Теорія і практика навчання студентів у педагогічних коледжах Англії / О. Ю. Леонтьева / Теория и практика обучения студентов в педагогических коледжах Англии

(70–80 гг.): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. – Харьков, 1995. – 151 с.

Мілютіна О. К. Полікультурна освіта школярів в Великій Британії: монографія /

О. К. Мілютіна: Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 192 с.

Miliutina O. K. Poly-cultural education of schoolchildren in Great Britain: monograph /

O. K. Miliutina : Zhytomyr: ZhDU named after I. Franko Publishers, 2008. – 192 p.

National Association for Multiracial Education (NAME http://www.academia.edu/5445586/ British_Multiculturalism_Diversity_Issues_and_Development_of_Multicultural_Education_in_Britain

National Committee for Commonwealth Immigrants (NCCI) http://discovery.nationalarchives.gov.uk/ details/r/C9095

Political and Economic Planning & Research Services report. Racial Discrimination http://www.amazon.co.uk/discrimination-sponsored-Relations-Commonwealth-Immigrants/dp/B0014L414U

Select Committee on Race Relations and Immigration Session 1971-72 Police/Immigrant Relations Volume 1 Report. (House of Commons Paper) http://www.amazon.co.uk/Committee-Relations-Immigration-Session-Immigrant/dp/B003J97M1O

Select Committee on race relations and immigration. The West Indian community. Vol. 1. http://www.amazon.co.uk/West-Indian-Community-Proceedings-Appendices/dp/0102794774/ref=sr_1_2?s= =books&ie=UTF8&qid=1444405353&sr=1-2

Таланова Ж. В. Підготовка фахівців найвищого освітнього рівня в умовах глобалізації: аналіз світового досвіду. – К., 2011. – 488с.

Troyna Barry, Edwards Viv, The Educational Needs of a Multiracial Society. Occasional Paper No. 9. – 23p. : https://web.warwick.ac.uk/fac/soc/CRER_RC/publications/pdfs/ Occasional%20Papers% 20in%20Ethnic%20Relations/ OccasionalP%20No.9.pdf

The Teaching of Immigrants in the European Union. European Parliament Directorate-General for Research, 1997. http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/educ/pdf/100_en.pdf

The Rampton Report 1981. http://www.educationengland.org.uk/documents/rampton/ rampton1981.html

The struggle for race equality. An oral history for the Runnymede trust, 1968-1988 http://www.runnymedetrust.org/histories/

The White Paper Act https://www.google.com/search?q=1972+The+White+paper+act&ie=utf-8&oe=utf-8

Хижняк О.В. Основні напрями підготовки майбутніх вчителів у системі вищої освіти Великобританії / О.В. Хижняк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2012. – № 16. – С. 177–184.

West Indian Children in our Schools. Interim report of the Committee of Inquiry into the Education of Children from Ethnic Minority Groups. London: Her Majesty’s Stationery Office 1981. http://www.educationengland.org.uk/documents/rampton/rampton1981.html

White Paper: Choice and Diversity (1992) http://www.educationengland.org.uk/documents/ wp1992/choice-and-diversity.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua