ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ АЗЕРБАЙДЖАНУ

Октай Керимович Алієв

Анотація


У статті здійснено педагогічний аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх економістів в університетах Азербайджану; виокремлено чинники розвитку економічної освіти в означеній країні; визначено пріоритети в удосконаленні професійної підготовки майбутніх економістів в університетах Азербайджану з урахуванням сучасних тенденцій цивілізаційного розвитку. Автором обґрунтовано, що для сучасної вищої економічної освіти Азербайджану характерними є: удосконалення змісту професійної економічної освіти відповідно до сучасних запитів ринку праці й світових стандартів соціально-економічного розвитку; наявність тісного взаємозв’язку в системі «вища економічна освіта – ринок праці – потреби людей»; 3) формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ, що готують майбутніх економістів; розвиток університетської науки, інвестором якої є держава і Всесвітній Банк; успішне впровадження інноваційної моделі розвитку економічної освіти, в основі якої – інноваційні технології (напр., бізнес-симуляції, навчальні інтернет-ігри тощо).


Ключові слова


економічна освіта в Азербайджані; професійна підготовка економістів

Посилання


Алієв О. К. Бізнес-симуляції як інноваційний метод підготовки економістів в університетах Азербайджану / О. К. Алієв // Материалы ХІІ Международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в ХХІ веке», 16 апреля 2016 г., г. Харьков. – Х. : Научно-информаци-онный центр «Знание», 2016. – 136 с. (С. 5–8).

Бобрицька В.І. Технологія формування інноваційного освітнього середовища у вищому педагогічному навчальному закладі в умовах Болонського процесу / В. Бобрицька // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». – 2012. – № 3 (додаток 2).– Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу». – Т. 1. – С. 59–63.

Бобрицька В.І. Технологія формування інноваційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах Швейцарії: уроки для України / В. І. Бобрицька // Міжнародний науковий вісник. – Ужгород. 2014. – Вип. 2 (9). – С. 7–17.

Компанія інтелектуальних технологій: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.birc.ru/index.php/education-toojs-ru/business-simulation-ru (In Ukrainian).

Мурадов А. Образование не может развиваться без инноваций / А. Мурадов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://unec.edu.az/rektor-edalel-muradovun-word-economics-jurnalina-musahibesi/

Ножовник О.М. Формування самоосвітньої компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов : дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04 / Ножовник Олег Миколайович. – К., 2011. – 190 с.

Образовательные реформы в Азербайджане. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www/azerbaijans.com/content_1729_ru.html

Экономические реформы и ускоренное развитие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www/azerbaijans.com/content_1600_ru.html

Bobrytska V.I. Innovation in the Educational policy of Ukraine in the development of academic mobility / V.I. Bobrytska // Innovations in education: Monograph 3/ ed.by L. Shlossman. – Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – Р. 16–27 (180 p.).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua