КОУЧИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО СТУДЕНТА

Л. О. Хоменко-Семенова

Анотація


У статті наводиться аналіз використання коучингу як ефективної технології формування успішного, вмотивованого, креативного студента. Автором наведено визначення коучингу, класифікація видів коучингу, дано порівняльний аналіз і відмінності коучингу від бізнес-консультування, тренінгу, наставництва та психотерапії. Описано перспективи застосування корпоративного коучингу у ВНЗ, що має на меті підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.


Ключові слова


коучинг; лідерство; соціальна мотивація; конкурентоздатний фахівець

Посилання


Вікіпедія – вільна енциклопедія [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/wiki/Коучинг

Врица П. Ардуи Я. Когда качество действий встречается с цент- ровкой. Компас для коучей / П. Врица, Я. Ардуи. – М. : Международная Академия Трансформационного Коучинга и Лидерства, 2008. – С. 18. 102

Голви У. Т. Робота как внутренняя игра. Фокус, обучение, удово- льствие и мобильность на рабочем месте / У. Т. Голви. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – С. 194.

Дауни М. Эффективный коучинг: Уроки коуча коучей / М. Дауни / Перев. с англ. – М. : Добрая Книга, 2008. – С. 288.

Романова С. М. Коучінг як нова технологія в професійній освіті / С. М. Романова // Вісник Нац. авіац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Психологія. – 2010. – Вип. 3. – С. 83–86.

Cайт Міжнародної академії коучингу [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.coacha.ru/

Уитмор Дж. Coaching новый стиль менеджмента и управления персоналом: практ. пособие / Дж. Уитмор. – М. : Изд-во «Финансы и статистика», 2005. – 160 с.

Thorpe S., Clifford J. Coaching Handbook: An Action Kit for Trainers and Managers / Sara Thorpe, Jackie Clifford. – London : Cogan Page, 2003. – 229 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua