КОУЧИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО СТУДЕНТА

Л. О. Хоменко-Семенова

Анотація


У статті наводиться аналіз використання коучингу як ефективної технології формування успішного, вмотивованого, креативного студента. Автором наведено визначення коучингу, класифікація видів коучингу, дано порівняльний аналіз і відмінності коучингу від бізнес-консультування, тренінгу, наставництва та психотерапії. Описано перспективи застосування корпоративного коучингу у ВНЗ, що має на меті підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.


Ключові слова


коучинг, лідерство, соціальна мотивація, конкурентоздатний фахівець

Посилання


Вікіпедія – вільна енциклопедія [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/wiki/Коучинг

Врица П. Ардуи Я. Когда качество действий встречается с цент- ровкой. Компас для коучей / П. Врица, Я. Ардуи. – М. : Международная Академия Трансформационного Коучинга и Лидерства, 2008. – С. 18. 102

Голви У. Т. Робота как внутренняя игра. Фокус, обучение, удово- льствие и мобильность на рабочем месте / У. Т. Голви. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – С. 194.

Дауни М. Эффективный коучинг: Уроки коуча коучей / М. Дауни / Перев. с англ. – М. : Добрая Книга, 2008. – С. 288.

Романова С. М. Коучінг як нова технологія в професійній освіті / С. М. Романова // Вісник Нац. авіац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Психологія. – 2010. – Вип. 3. – С. 83–86.

Cайт Міжнародної академії коучингу [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.coacha.ru/

Уитмор Дж. Coaching новый стиль менеджмента и управления персоналом: практ. пособие / Дж. Уитмор. – М. : Изд-во «Финансы и статистика», 2005. – 160 с.

Thorpe S., Clifford J. Coaching Handbook: An Action Kit for Trainers and Managers / Sara Thorpe, Jackie Clifford. – London : Cogan Page, 2003. – 229 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125