СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПО ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КАДРІВ У БАВАРІЇ

Н. Р. Харчук

Анотація


Виконано аналіз особливостей підготовки поліцейських кадрів у поліцейських навчальних закладах Баварії та визначено особливості структурно-функціональної побудови системи органівполіції на загальнодержавному (федеральному) та місцевому рівнях.


Ключові слова


Баварія,органи поліції, підготовка поліцейських кадрів, поліція готовності,структура поліцейських закладів.

Посилання


Антонов И. П. Полиция ФРГ / И. П. Антонов. – М., 2004.

Бельский К. С. Полиция и правовое государство / К. С. Бельский // Полицейское право. – 2005. – № 1(1). – С. 96–100.

Губанов А. В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности / А. В. Губанов. – М. : МАЭП, 1999. – 286 с.

Проневич О. С. Організаційно-правові засади діяльності поліції (міліції) Німеччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз : монографія / Проневич О. О . – Х. : НікаНова, 2011. –

С. 295–296

Федченко О. Структура поліцейських органів держав ЄС та правове регулювання їх діяльності / О. Федченко // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період роз витку державності України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 26 жовт. 2007 р. – К. : МП «Леся», 2008. – С. 72–77.

Organisation der Bayerischen Polizei. Polizei-Fьhrungsakademie // Jahresbericht. Reichsgesetzblatt. – 1995.

Schulte R. Vom Polizeifьhrer zum Sicherheitsmanager, Anforderungen des Lernunternehmerns Polizei als seine Fьhrungskrдfte. Referat. – Lilienberg 24–25 September 1996. – S. 10.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х