ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ»

О. А. Старинець

Анотація


У статті проаналізовано обґрунтування та шляхи використання мультимедійних презентацій у викладанні курсу «Лінгвокраїнознавство в туристичному бізнесі», розглянуто етапи підготовки мультимедійних презентацій, принципи підбору матеріалу.


Ключові слова


мультимедійна презентація, лінгвокраїнознавство, інформаційно-комунікаційні технології, програма Microsoft Office Power Point.

Посилання


Бодня О. В. Мультимедийная презентация к уроку / О. В. Бодня. – Х. : Основа, 2011. – 128 c.: ил. – (Серия «Компьютер для учителя»).

Бодня О. В. Мультимедийная презентация к уроку: правила создания и типичные ошибки / О. В. Бодня, С. А. Величко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-kniga.in.ua/art/presentation/.

Ващук О. М. Підготовка лекцій-презентацій: Навч. Посіб. // Ващук Оксана Миколаївна, Нелюбов Володимир Олександрович // Закарпатський державний університет. Інститут інформацій-них технологій. – Ужгород, 2005. – 66 с.

Грінченко О. М. Використання лекцій-презентацій / О. М. Грінченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://profi-atraction.blogspot.com/2012/03/blog-post.html.

Дубинина Г. А. Концептуальная основа подготовки к преподаванию учебных дисциплин на иностранном языке / Г. А. Дубинина // Гуманитарные науки. – 2012. – № 4. – С. 83–87.

Колос К. Р. Особливості використання мультимедійних презентацій для підтримки навчально-пізнавального процесу закладу післядипломної педагогічної освіти // К. Р. Колос [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/00225141555df02b438d8.

Кудрук Г. Н. Страноведение США, Великобритании и Австралии // Г. Н. Кудрук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://countrystudy.ru/ /lectures/write-lectures/.

Нетьосов. С. І. Графічна наочність на уроках правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / С. І. Нетьосов // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. –

№ 1(27). – Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua.

Michael A. Russell, Walter M. Shriner. Creating Effective PowerPoint Presentationsю Points to Ponder in Producing PowerPoint Presentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gst-d2l.com/TLC/TLCProj.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х