АНАЛІЗ НАЯВНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША У ВНЗ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

І. О. Сімкова

Анотація


Стаття присвячена аналітичному огляду програм для навчання усного двостороннього перекладу майбутніх бакалаврів-філологів на сайтах ВНЗ. Розглянуто перелік якостей, укладений експертами міжнародних організацій в галузі перекладу та його навчання, якими повинен володіти висококваліфікований перекладач в усному перекладі. Обґрунтовано теоретичні передумови створення спецкурсу для навчання усного перекладу з аркуша. Описано положення, покладені в основу курсу, принципи (професійної спрямованості, релевантності, ситуативності, активності, творчого розвитку особистості та інтегративності) на яких побудовано процес навчання усного перекладу з аркуша та цілі (практична, освітня, професійна, емоційна, когнітивна та виховна), яким повинно бути підпорядковано здійснення навчання усного перекладу з аркуша. Проаналізовано субкомпетентності, що входять до складу фахової компетентності перекладача.


Ключові слова


програми для навчання усного перекладу; принципи навчання перекладу; спецкурс для навчання усного перекладу з аркуша; цілі навчання перекладу; фахова компетентність перекладача

Посилання


Кулєзньова С. С. Робоча програма кредитного модуля «Усний двосторонній переклад. Послідовний переклад» / С. С. Кулєзньова. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 18 с.

Пархоменко О. М. Робоча програма кредитного модуля «Практичний курс перекладу (основна мова). Суспільні науки 1» / О. М. Пархоменко. – К. : НТУУ "КПІ", 2014. – 13 с.

Рекомендації з підготовки проектних пропозицій за програмою "Горизонт 2020". – [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу : www.ncp.kpi.ua

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу / Л. М. Черноватий. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 376 с.

Сімкова І. О. Сучасний стан навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері / І.О. Сімкова / Педагогіка вищої та середньої школи (Збірник наукових праць). – 2014. – Вип. 42. – С. 67–71.

Яценко І. М. Робоча програма кредитного модуля «Практичний курс перекладу (основна мова). Сталий розвиток 2» / І. М. Яценко. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 15 с.

Lashley M. Qualities possessed by every successful translator / Marise Lashley / Translating Today’s Trends into Tomorrow’s Success. – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ncata.org/news/conference

PACTE. Results of the Validation of the PACTE Translation Competence Model: Acceptability and Decision Making // Across Languages and Cultures. – Vol. 10.2. – 2009. – P. 207–230.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua