БАЗОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЮЧОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Т. Т. Сілакова

Анотація


На підставі аналізу вимог, що на сьогодні висуваються до системи вищої освіти як з боку суспільства так і з боку окремих громадян, автором сформульовані базові засади та пропонуються конкретні заходи, які сприятимуть впровадженню особистісно-розвиваючої методології в практику вищої технічної освіти як на стадії організації навчального процесу, так і на стадії контролю його якості. Показано, що особистісні властивості студента суттєво впливають на результати навчання, а врахування цих властивостей на всіх етапах навчального процесу підвищує як його ефективність, так і об’єктивність результатів оцінювання навчальних надбань студентів вищих навчальних закладів.


Ключові слова


контроль якості вищої освіти, особистість, особистісні властивості, особистісно-розвичаючий освітній процес.

Посилання


Зеер Э. Ф. Психология профессий. М., Академический проект; Фонд «Мир», 2005. – 336 с

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М., 1991. – 254 с.

Самойленко Н. Б., Козлакова Г. О. До питання використання методу проектів у педагогічній діяльності // Вісник СевМТУ. Серія – Педагогіка. – Севастополь, 2007. № 79. – С. 81–88.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х