МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

В. О. Рахманов

Анотація


У статті розглянуто методичні засади формування освітньо-інформаційного середовища у вищому технічному навчальному закладі. Це надасть необхідні умови для підвищення ефективності навчального процесу, поглиблення професійних знань студентів та компетенцій викладачів. Створення системи інформаційного, програмного і дидактичного забезпечення вищого технічного навчального закладу, адаптація програмних засобів і комп’ютеризованих систем до умов навчального процесу, обґрунтування методики їх використання є актуальною теоретичною і методичною проблемою, розв’язання якої матиме важливе науково-педагогічне значення. У статті проаналізовано технологію зворотного зв’язку, як процес порівняння рівня знань із установленими навчальними стандартами. Зворотній зв’язок також розглядається як реакція на знання, яка допомагає студенту визначити, сприйнята чи не сприйнята ним інформація. Це дозволить викладачу більш точно визначити рівень знань студентів, а отримані знання можуть у подальшому позитивно вплинути на навчання.


Ключові слова


засвоєння знань, зворотній зв’язок, інтегруюча ланка, навчальний процес, освітньо-інформаційне середовище.

Посилання


Артюшин Л. М. Теорія автоматичного керування: підручник / Л. М. Артюшин, О. А. Машков, М. С. Сівов. – К. : КІВПС, 2000. – 320 с.

Биков В. Ю. Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет технологій: монографія / В. Ю. Биков, Ю. М. Богачков, Ю. О. Жук. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 127 с.

Деркач Т. М. Інформатизація викладання хімії: від теорії до практики: монографія /

Т. М. Деркач. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т, 2011. – 244 с.

Евтух М. Б. Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях: підручник / М. Б. Евтух, М. С. Кулик, Е. В. Лузік, Т. В. Ільїна. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 428 с.

Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: посібник для вчителів / М. І. Жалдак, В. В. Латиський, М. І. Шут. – К. : Інформатика, 2004. – 182 с.

Колгатін О. Г. Педагогічна діагностика та інформаційно-комунікаційні технології: монографія / О. Г. Колгатін. – Х., 2009. – 324 c.

Красовский А. А. Справочник по теории автоматического управления / А.Л. Красовского, А. Г. Александров, В. М. Артемьев, В. Н. Афанасьев и др. М. : Наука, 1987. – 712 с.

Мадзігон В. М. Дидактичні вимоги до електронних підручників / В. М. Мадзігон. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2010. – С. 4–7.

Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. / Н.В. Морзе. – К. : Видавнича група BHV, 2008. – 352 c.

Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 368 с.

Рассел Т. Навыки эффективной обратной связи. / Т. Рассел. – СПб: Питер, 2002. – 176 с.

Рахманов В. О. Моделювання навчального процесу вищого навчального закладу в освітньо-інформаційному середовищі / В. О. Рахманов. – Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2015. – Вип. 1(6). – С. 143–147.

Plass J. Design factors for educationally effective animations and simulations / J. L. Plass,

B. D. Homer. E. O. Hayward // Journal of Computing in Higher Education. – 2009. – V. 21. – P. 31–61.

Renken M. Computer simulations and clear observations do not guarantee conceptual understanding / M. D. Renken, N. Nunez // Learning and Instruction. – 2013. – V. 23. – P. 10–23.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х