СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Е. В. Лузік

Анотація


Зміни в науці, глобалізація та інформатизація світової економіки зумовлюють формування нових вимог до професійної компетентності сучасних фахівців, що безпосереднім чином впливає на розуміння мети, завдань і характеру їх підготовки, обумовлюючи, таким чином, оновлення системи освіти у її цільових, змістовних і ціннісних контекстах.

Для пошуку правильних відповідей на питання яка ж за змістом і формою освіта задовольнить людину 21 століття потрібна інноваційна модель освіти, предметний зміст знань якої забезпечить інформаційний багаж і розвиток особистісних здібностей, а також смисложиттєве обгрунтування мотивації професійної діяльності при наявності адекватних засобів і освітньо-виховних технологій.

Сучасна методологія дослідження відкритих самоорганізуючих систем, визначаючись такими властивостями творчої сутності синергетики як нелінійність, когерентність, відкритість, формує нову методологію вирішення інформаційної кризи, яка стала однією з найбільш актуальних проблем у сучасній науці й освіті. Саме застосування понять, принципів, методів та моделей синергетичної парадигми, стаючи основою еволюції вищої професійної освіти, зможе звільнити свідомість фахівця від ідей і методів насильницької педагогіки, сприяючи збагаченню навчально-виховного процесу діалоговими засобами та методами освітньо-педагогічної взаємодії.


Ключові слова


професійна компетентність; інноваційна модель; особистісні здібності; синергетична парадигма; освітньо-педагогічна взаємодія

Посилання


Абрамов В. І. Нелінійна динаміка та пізнання складного: самоорганізації складних систем / В. І. Абрамов // Практична філософія. – 2004. – № 4 – С. 89–94.

Буданов В. Г. Синергетическая методология образования / В. Г. Буданов // Синергетичес-кая парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 211 с.

Кадомцев Б. Б. Динамика и информация / Кадомцев Б. Б. – М. : Изд-во «АСТ», 1997. – 396 с.

Лузік Е. В. Синергетична модель проектування освітнього середовища як основа форму-вання планетарного мислення у майбутніх фахівців вищих навчальних закладів. / – К., 2012. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. Вип. 70. – Ч. І. – С. 20–23.

Мамардашвили М. К. Беседы о мышлении. Мысль изреченная… / М. К. Мамардашвили. – М., 1991. – 214 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua