ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

О. І. Кудерміна, С. Л. Лісун

Анотація


Стаття присвячена аналізу психологічних особливостей нормативної регуляції поведінки працівників Національної поліції України. В межах піднятої для обговорення проблеми автори здійснили спробу розглянути систему нормативної регуляції поведінки людини, поняття соціальних норм та групових норм діяльності. В ході проведеного теоретичного дослідження автори прийшли до висновку, що регуляція поведінки поліцейського здійснюється шляхом складної взаємодії соціальних норм (актуальних для конкретно-історичного періоду його існування) та ієрархічної системи особистісних цінностей (притаманних для даного працівника правоохоронних органів). Шлях формування соціально очікуваної системи нормативної регуляції працівників Національної поліції України – це тривалий та складний процес трансформації правових засад діяльності, групових (діяльнісних) норм поведінки правоохоронця та модифікації проголошених норм діяльності в особистісні норми поведінки людини, що здійснює правоохоронні функції.


Ключові слова


групові норми діяльності, нормативна регуляція поведінки, соціальні норми, суб’єкт правоохоронної діяльності.

Посилання


Реформа поліції завершиться, коли виросте нова поліцейська еліта - Арсен Аваков. Електронний ресурс Режим доступу http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/ 1761613;jsessionid=09716DBCE5D118A64CF92127E6229264

Пеньков Е. М. Социальные нормы – регуляторы поведения личности. Некоторые вопросы методологии и теории / Е. М. Пеньков – М. : Мысль, 1972. – 198 с.

Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения / М. И. Бобнева. – М. : Наука, 1978. – 310 с.

Юридична психологія : Підручник / За заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2007. – 360 с.

Балл Г. А. Нормы деятельности и творческая активность личности // Вопросы психологии. – 1990. – № 6. – С. 25–34.

Момов В. Норма и мотив поведения // Вопр. философии. 1972. № 8. – С. 107–117.

Аргайл М. Психология счастья: Пер. с анг. / Общ. ред. и вступ. ст. М. В. Кларина. – М. : «Прогресс», 1990. – 336 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х