ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

А. М. Кокарєва

Анотація


У статті висвітлюються проблема організації самостійної роботи студентів з урахуванням специфіки їхньої професійної підготовки. Вирішення означених проблем сприятиме активізації навчання студентів у вищих навчальних закладах.


Ключові слова


професійна підготовка, самостійна робота студентів.

Посилання


Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64с.

Зязюн І. А. Філософські проблеми гуманізації і гуманітаризації освіти // Педагогіка толерантності. – 2000. – № 3. – С. 58–61.

Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и её информационно-методическое обеспечение / В. А. Козаков. – К. : Вища школа, 1990 – 248 с.

Оленюк І. В. Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання. - Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 9. – С. 35–37.

Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В. та ін.;

За ред. Курлянд З. Н. – К. : Вища школа, 2005. – С. 241.

Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В. та ін.; За ред. Курлянд З. Н. – К. : Вища школа, 2005. – С. 156.

Сліпенька О. П. Підвищення якості самостійної роботи студентів [Електронний ресурс] /

О. П. Сліпенька, І. В. Коц. – Режим доступу : http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2006/txt/06sopsrs.php.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х