ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМООСВІТИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

І. П. Жукевич

Анотація


У статті визначено мету дослідження, яка полягає у визначенні й обґрунтуванні педагогічних умов формування готовності до самоосвіти курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України. З’ясовано сутність понять «мотивація», «самостійна робота», «інформаційна компетентність», «самовиховання». Визначено та обґрунтовано педагогічні умови формування готовності до самоосвіти курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України, а саме розвиток мотивації до самоосвіти та організаційних умінь курсантів; формування інформаційної компетентності курсантів; ефективна організація самостійної роботи курсантів; актуалізація самовиховання у навчально-виховному процесі.


Ключові слова


інформаційна компетентність; мотивація; самовиховання; самостійна робота; педагогічні умови

Посилання


Knowles, M. Self-directed learning. A guide for learners and teachers. 4th edition. Englewood Cliffs: Prentice Hall. – 1980. – S. 18, 267.

Колодько Т. М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст]: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. М.Колодько ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – С. 124.

Мостова І. М. Навчання без надмірних зусиль / І. М. Мостова. – Чернівці, 2000. – С. 167.

Психология и педагогика: Учебное пособие / В. М. Николаенко, Г. М. Залесов, Т. В. Андрюшина [и др.]; (отв. ред. канд.филос. наук, доцент В. М. Николаенко). – М. : ИНФРА-М; Новосибирск : НГАЭиУ, (Серия «Высшее образование»). – 2001.– С. 210.

Сурмяк Ю. Формування правової компетентності особистості як основне завдання освіти / Ю. Сурмяк, Л. Кудрик // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2013): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 5–6 грудня 2013 р., м. Суми. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – С. 235.

Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Э. Унт. – М. : Педагогика, 1990. – С. 188.

Шишков А. И. Формирование профессиональной компетентности курсантов военных вузов в ходе тактико-специальной подготовки: дисс. … канд.пед. наук : 13.00.08 / Шишков А. И. – Москва, 2014. – С. 254.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua