СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АВІАФАХІВЦІВ

С. В. Оргєєва, В. В. Хачатрян, Л. П. Черниш

Анотація


У статті розглянуто системний підхід, як наукову методологію цілісної побудови навчально-виховного процесу у ВНЗ авіаційного профілю. З’ясовано, що фізичне виховання студентів у ВНЗ представляє собою складову вищої гуманітарної освіти яка спрямована на  гармонійний розвиток особистості. Доведено, що наукова цінність системного підходу, визначається значенням як єдиного принципу, що відображає світоглядний рівень дослідження.


Ключові слова


системний підхід; студенти; фізичне виховання; фахівці; освіта

Посилання


Анохин П. К. Общие принципы теории функциональной системы / Анохин П. К. – М.: 3нание, 1972. – 112 с.

Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление / В. Г. Афанасьев. – М.: Политиздат, 1981. – 432 с.

Беспалько В. П. О возможностях системного подхода в педагогике / В. П. Беспалько // Советская педагогика. – 1990. – № 7. – С. 59 – 60.

Драчук А. І. Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю: дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Драчук Андрій Іванович. – Вінниця, 2001. – 198 с.

Друзь Ю. Позитивна мотивація як умова успішності навчально-ігрової діяльності студентів //Рідна школа. – 2000.  № 7. – С. 56 – 57.

Дубогай О. Д. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи / О. Д. Дубогай, В. І.Завацький, Ю. О. Короп. – Луцьк: Надстир’я, 1995. – 220 с.

Кокун О. Фізична культура і спорт як фактор підвищення адаптаційних можливостей студентів / О. Кокун // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 5. – Ч. 3 (48). – С. 47 – 50.

Королев Ф. Ф. Системный подход и возможности его применения в педагогике / Ф. Ф. Королев // Проблемы теории воспитания [под ред. Л. П. Буева, Л. И. Новикова, Г. Н. Филонов]. – М. : Педагогика, 1974. – С. 209 – 222.

Макаров Р. Н. Авиационная педагогика : [учебник] / [Р. Н. Макаров, С. Н. Неделько, А. П. Бамбуркин и др.]. – Москва-Кировоград : МНАПЧАК, ГЛАУ, 2005. – 433 с.

Романенко В. В. Влияние разных режимов двигательной активности на физическое состояние студенток высших учебных заведений гуманитарного профиля: дис. …. канд. наук с физ. воспитания и спорта: 24.00.02 / Романенко Виктор Васильевич. – Винница, 2003. – 165 с.

Якунин В. А. Педагогическая психология: [учеб. пособ. 2-е изд.] / В. А. Якунин. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 349 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х