ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Л. П. Богославець, Л. В. Житеньова

Анотація


У статті аналізуються особливості формування навичок професійного спілкування здобувачів освіти  текстильної промисловості,  його роль у формуванні професійної та загальної культури майбутніх інженерів, вплив мовної компетенції та мовної культури на інтелектуальний розвиток сучасної молоді. З’ясовується значення професійного спілкування та його вплив на студентську аудиторію у процесі навчання.


Ключові слова


професійне спілкування; мовна компетенція; мовна культура; здобувачі освіти

Посилання


Завдання для самостійної роботи з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.120201 «Технологія фармацевтичних препаратів». / Упор. І. Я. Дзира, Л. В. Житеньова, А. І. Рольянова та ін. – К.: КНУТД, 2011. – 32 с. Укр. мовою.

Климова К. Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : монографія / К. Я. Климова. – Житомир • ПП "Рута", 2010. – 560 с.

Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007.

Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні вказівки та завдання для студентів напряму підготовки 6.140102 «Побутове обслуговування»/ упор. Л. П. Богославець. – К.:КНУТД, 2013. – 87с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х