КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

О. М. Котикова

Анотація


Стаття присвячена проблемам формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх юристів. Автор аналізує можливості застосування компетентнісного підходу у психолого-педагогічній підготовці майбутніх юристів, обґрунтовує компоненти їх психолого-педагогічної компетентності на різних етапах їх психолого-педагогічної підготовки. Отримані дані уможливлюють визначення показників такої компетентності і застосування компетентнісного підходу у психолого-педагогічній підготовці майбутніх юристів


Ключові слова


компетентнісний підхід в освіті; психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів; компоненти психолого-педагогічної компетентності майбутніх юристів

Посилання


Котикова О. М. Соціальний інтелект як показник комунікативної компетентності майбутніх юристів / О. М. Котикова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 10 (20). – С. 67–72.

Котикова О. М. Компоненти комунікативної компетентності майбутніх юристів / О. М. Котикова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 11 (21). – С. 140–144

Котикова О. М. Критерії та рівні психолого-педагогічної компетентності майбутніх юристів / О. М. Котикова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Сер.: Педагогіка і психологія. - Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип. 29. – ч.2. – С. 62–69.

Котикова О. М. Результати формування ключової психолого-педагогічної компетентності майбутніх юристів / О. М. Котикова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – 2011. – Вип. 33. – С. 263–268.

Котикова О.М. Результати формування професійної психолого-педагогічної компетентності майбутніх юристів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – К., 2011 – Вип. 14 (24). – С. 224–229.

Луговий В. І. Система модернізації педагогічної і науково-педагогічної освіти – необхідна умова забезпечення освітньої якості / В. І. Луговий // Вища освіта України. – 2009. – №1. – С. 20 – 26.

Маркова А. К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя / А. К. Маркова // Советская педагогика. – 1990. – №8. – С. 26–29.

Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М.: 1996. – 308 с.

Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / О. В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с. (Бібліотека з освітньої політики).

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О.І.Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О.В.Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с. ( Бібліотека з освітньої політики).

Бібік Н. М. Компетентність у навчанні / Н. М. Бібік. // Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України ; голов. ред. В.Г.Кремень. – Юрінком Інтер, 2008. – С. 408–409.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua