ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ МНОЖИН У СИСТЕМІ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ

Т. М. Кадильникова, Є. Д. Лазарєва

Анотація


Стаття присвячена аналізу результатів дослідження системи динамічних чинників, що визначають якість продукту освітнього проекту у ВНЗ. На основі проведених теоретичних досліджень розроблено та описано модель системи оцінки якості продукту освітнього проекту, де виділено місце інноваційним технологіям. На підставі математичної обробки результатів експериментальних досліджень обґрунтовано статистичні методи прогнозування. Одержано адекватні моделі визначення основних компонентів індексу компетенції користувачів освітніх проектів, що дають можливість створити фундаментальний підхід до визначення очікуваної якості продукту в межах фіксованого показника ресурсного забезпечення з метою його подальшого відбору до освітньої програми.


Ключові слова


освітній проект; індекс компетенції; функціонал якості освіти; проектний трикутник; ефективність навчання; факторний простір; ієрархічна модель

Посилання


Придатко О. В, Ренкас А.Г. Управління якістю освітніх проектів в системі цивільного захисту.

Креативные технологии управления проектами и программами: Монография / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И. А. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.

Малі друкарські системи: прогнозування, аналіз, синтез: Монографія / Рак Ю.П. – К.: «Наукова думка», 1999. -256с.

Чуян Р. К. Методы математического моделирования летательных аппаратов. – М.: Машиностроение, 1988.-288с.

Михалёв А. И., Алпатов А.П., Баклан И.В. Структурный синтез систем управления проектами:учебное пособие, 2013, -144 стр.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua