ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ЗМІСТУ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Н. В. Захарчук

Анотація


Стаття розглядає одну з важливих проблем сучасності у сфері теорії навчання – проблему добору змісту освіти як у загальноосвітній школі, так й у вищих навчальних закладах. Автор аналізує окреслену проблему з огляду на сучасний процес фундаменталізації змісту освіти. Метою статті є запропонувати відповідні принципи систематизації та добору змісту освіти, дотримання яких забезпечать оптимальну організацію та проведення навчальної роботи в умовах фундаменталізаційних процесів. Відповідно до мети рекомендовано принципи відбору змісту освіти, до яких автор відносить орієнтацію змісту освіти на функціональне використання одержаних знань (профільне/ професійне спрямування знань, їх практична значущість); здійснення добору змісту освіти зважаючи на фундаментальний характер знання (можливість здобувати нове знання на основі вже отриманого); сучасний характер знання, що відповідає вимогам суспільства, відображає існуючий стан речей; та орієнтацію змісту освіти на формування особистісних цінностей учнів і студентів.


Ключові слова


зміст освіти; організація навчання; принципи добору змісту освіти; фундаменталізація; фундаменталізація змісту освіти

Посилання


Бондар, В. І. Дидактика : Підручник для студентів вищих пед. навч. закл. [Текст] / В.І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

Гончаренко, С. У. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип [Текст] / С.У. Гончаренко // Шлях освіти. – 2008. – №1. – С. 2–6.

Данилов, М. О. Дидактика средней школы [Текст] / М.О. Данилов, М.М. Скаткин. – М., 1976. – 245 с.

Дидактика современной школы : Пособие для учителей [Текст] / [Б. С. Кобзарь, Г.Ф. Кумарина, Ю. А. Кусый и др.] ; Под ред. В. А. Онищука. – К. : Рад. шк., 1987. – 351 с.

Козловська, І. М. Проблеми дидактичної інтеграції: теоретичні основи [Текст] / І. М. Козловська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – № 5. – С.177–182.

Краевский, В. В. Основы обучения. Дидактика и методика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с.

Махмутов, М. И. Вопросы интегративного потенциала дидактики [Текст] / М. И. Махмутов, Н. А. Артемьева // Проблемы интеграции процесса обучения в СПТУ: Сб. научн. тр. – М. : Изд-во АПН СССР, 1989. – С. 4–42.

Паламарчук, В. Ф. Взаємозв’язок навчання і розвитку учнів в аспекті реформи школи : Метод. лист для вчителів і керівників шкіл, гімназій, ліцеїв [Текст] / В. Ф. Паламарчук. – К. : Товариство «Знання» України, 2002. – 46 с.

Савченко, О. Я. Дидактика початкової школи [Текст] / О. Я. Савченко. – К. : Генеза, 1999. – 366 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х