СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В АВІАЦІЙНОМУ ВНЗ

М. Б. Євтух, Е. В. Лузік

Анотація


Стаття присвячена вирішенню проблеми оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх психологів у вищих навчальних закладах за допомогою критеріїв системного моделювання навчально-виховного процесу – дидактичних інваріантів елементів навчальної діяльності


Ключові слова


системне моделювання; компетентнісний підхід; дидактичні інваріанти; оптимізація професійної підготовки

Посилання


Лузик Э. В. Теория и методика общенаучной подготовки в инженерной высшей школе. Дис. на соиск. уч. степени д.п.н. – К. : 1996.

Лузик Э. В. Концепция естественного роста знаний при многоступенчатой подготовке специалистов. – К. : КМУГА, 1998. – 132 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua