РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У ПРАКТИЦІ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОНАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Т. І. Довгодько

Анотація


У статті йдеться про особливості реалізації дидактичних принципів під час довузівської загальнонаукової підготовки іноземних студентів до навчання у технічному, зокрема авіаційному, університеті.


Ключові слова


іноземні студенті; підготовчий факультет; пропедевтична загальнонаукова підготовка; дидактичні принципи

Посилання


Булгакова Н. Б. Система пропедевтичної підготовки іноземних громадян з природничих дисциплін у технічному університеті: дис. … доктора пед. наук: 13.00.04 / Наталія Борисівна Булгакова. – К., 2002.– 446с.

Булгакова Н. Б. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. / Н. Б. Булгакова, В.О. Рахманов. – К.: НАУ, 2012. – 204 с.

Дидактика средней школы: некоторые проблемы современной дидактики / под. ред. М. Н. Скаткина. – М.: Просвещение, 1982. – 319с.

Довгодько Т. І. Загальнонаукова підготовка іноземних студентів до навчання в авіаційному університеті: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т. І. Довгодько. — К., 2014. — 20 с.

Сурыгин А. И. Дидактические основы предвузовской подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08 / Александр Игоревич Сурыгин. – СПб., 2000. – 278с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х