ПРО ПРОБЛЕМУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БЕЗПЕЧНІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У НОВИХ УМОВАХ

С. П. Гвоздій

Анотація


У статті висвітлюється проблема підготовки сучасних фахівців до питань безпеки у нових нормативно-правових умовах. Обґрунтовані необхідність та обов’язковість дисциплін з безпеки життєдіяльності у підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. Проаналізовано стан викладання питань з безпеки у вишах світу, у яких питанням безпечної життєдіяльності приділяється значна увага. Підготовка в означених вишах щодо безпечної життєдіяльності у повсякденні, під час виробничої діяльності, під час надзвичайних ситуацій ведеться поступово. Запропоновані шляхи актуалізації та популяризації дисциплін з безпеки у вищих навчальних закладах України через семінар-тренінг із змагально-тренувальним підходом та багаторівневий практичний тренінг. Доведено ефективність використаних тренінгів. Акцентовано на необхідності зміни підходів до викладання дисциплін з безпеки на інноваційні, інтерактивні, максимально наближені до вимог сучасності та потреб суспільства.


Ключові слова


багаторівневий практичний тренінг; безпека; змагальні тренування; нормативні дисципліни; семінар-тренінг

Посилання


Human safety, natural and technogenic problems in the 21st century, responsible university: NTUU "KPI" with USAL, NTU "KhPI" and SPbSPU – Access: http://www.ceneast.com/

Запорожець О. І. Звернення. // Пожежна та техногенна безпека. – 2014. – № 12 (15). – С. 37.

Квіт С. Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ // Українська правда. Видавництво – Вівторок, 27 січня 2015. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2015/01/27/7056516/

Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 34-35. ст.458. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/5403-17

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» – від 9 січня 2014 р., № 11. – Київ. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» – від 26 червня 2013 р. № 444 – Київ. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 р. № 969/922/216» від 30 травня 2014 р. № 590-р – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/590-2014-%D1%80


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua