СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Л. А. Гаврутенко

Анотація


У статті мова йдеться про підготовку майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. З’ясовано, що вагомим чинником формування професійних вмінь майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю є розробка структурно-функціональної моделі формування професійних вмінь, яка структурує етапи підготовки  майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю, удосконалить їх та дасть змогу визначити організаційно-педагогічні умови даного процесу.


Ключові слова


структурно-функціональна модель; інноваційні технології; молодший спеціаліст економічного профілю; професійні вміння

Посилання


Ващик, Т. І. Моделювання у навчально-виховному процесі вищої педагогічної школи [Текст] / Т. І. Ващик // Нові технології навчання. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип. 41. — С.147 – 158.

Дахин А. Н. Моделирование компетентности участников открытого образования [Текст]: монография / А. Н. Дахин. – М: Изд-во НИИ школьных технологий, 2009. – 292 с.

Михеев В. И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике [Текст] / В. И. Михеев. – Изд. 3-е, стереотип. – М. : КомКнига, 2006. – 200 с.

Пирогова О. В. Моделирование в образовании / О. В. Пирогова // Инновации в образовании. – 2004. – № 5. – С. 36 – 40.

Суходольский, Г. В. Основы психологической теории деятельности / Г.В. Суходольский. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. – 168 с.

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 399 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua