КУЛЬТУРА МОВИ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЮРИДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Л. В. Барановська, С. О. Циганій

Анотація


У даній статті проаналізовано аспекти розуміння культури мови. Приділена увага виявленню значення мовної правильності, мовної варіативності, мовної майстерності для ефективного виконання професійних функцій працівниками юридичної галузі. Конкретизовано роль культури мови за участі юриста в процесуальних і непроцесуальних  формах професійної діяльності.


Ключові слова


культура мови; юрист; літературність; мовна нормативність; мовна варіативність; мовна майстерність

Посилання


Артикуца Н. Нові підходи до мовної підготовки майбутніх юристів і викладачів права / Н. Артикуца // Право України. – 1997. – № 12.

Довганюк В. Формування творчого мислення особистості майбутніх правоохоронців / В. Довганюк // Право України. – 1997. – № 12.

Зеліско Л. Концептуальні підходи до культурологічної освіти майбутніх юристів / Л. Зеліско // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 1.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативних умінь у процесі вивчення синтаксису / С. Омельчук // Дивослово, 2006. – № 9.

Ценко М. Б. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів / М. Б. Ценко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2014. – № 4 (23).

Барановська Л., Саражинська І. Формування професійно-мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців законоохоронної сфери / Л. Барановська, І. Саражинська // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – К., 2008. – Випуск 27. – Частина 1. – С.45 – 50.

Биочинский И. В. Психология и педагогика профессиональной подготовки в образовательных учреждениях МВД России / И. В. Биочинский. – Н. Новгород, 2005. – 184 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua