ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ОБ’ЄКТИВНОСТІ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ

М. М. Августюк

Анотація


У статті здійснено теоретичний аналіз основних підходів, пов’язаних із проблемою вивчення ролі особистісних чинників в об’єктивності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності. Зокрема, звертається увага на такі особистісні чинники, як інтелектуальні здібності, мотивація до навчання, самооцінка, статеві відмінності, вік, настрій та ін. На основі проведеного аналізу було встановлено, що найчастіше надмірна впевненість як показник неточності метакогнітивного моніторингу є поширеною серед осіб, що показують низькі рівні успішності. Особливе місце в психолого-педагогічних дослідженнях займає проблема мотивації до навчання та самооцінки, що тісно пов’язані з показниками навчальної успішності.


Ключові слова


інтелект; мотивація до навчання; об’єктивність метакогнітивного моніторингу; особистісні чинники; самооцінка

Посилання


Карпов А. В. Психология метакогнитивных процессов личности / А.В. Карпов, И.М. Скитяева. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. – 352 с.

Литвинов А. В. Метакогниция: понятие, структура, связь с интеллектуальными и когнитивными способностями (по материалам зарубежных исследований) / А. В. Литвинов, Т.В. Иволина // Современная зарубежная психология. – 2012. – № 3. – С. 59 – 70.

Савин Е. Ю. Когнитивные и личностные факторы уверенности в знании конкретной предметной области / Е. Ю. Савин, А.Е . Фомин // Известия Тульского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2011. – Вып. 3. Ч. 1. – С. 396 – 403.

Савин Е. Ю. Обобщенные и предметно-специфичные метакогнитивные навыки в учебной деятельности студентов / Е. Ю. Савин, А. Е. Фомин // Психологические исследования. – 2014. – Т. 7, № 37.

Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М.А. Холодная. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: Питер, 2002. – 272 с.

Carvalho Filho M. K. de. Confidence judgments in real classroom settings: Monitoring performance in different types of tests / M. K. de Carvalho Filho // International Journal of Psychology. – 2009. – Vol. 44, No. 2. – pp. 93 – 108.

Hacker D. J. Explaining calibration in classroom contexts: The effects of incentives, reflection, and explanatory style / D. J. Hacker, L. Bol, K. Bahbahani // Metacognition and Learning. – 2008. – Vol. 3. – pp. 101–121.

Kleitman S. Self-confidence and metacognitive processes / S. Kleitman, L. Stankov // Learning and Individual Differences. – 2007. – Vol. 17. – pp. 161-173.

Koriat A. The self-consistency model of subjective confidence / A. Koriat // Psychological Review. – 2012. – Vol. 119, No. 1. – pp. 80-113.

Kroll M. D. The illusion of knowing, error detection, and motivational orientations / M.D. Kroll, M.L. Ford // Contemporary Educational Psychology. – 1992. – Vol. 17. – pp. 371-378.

Lin L.-M. Effects of text difficulty and adults’ age on relative calibration of comprehension / L.-M. Lin, K. M. Zabrucky, D. Moore // The American Journal of Psychology. – 2002. – Vol. 115, No. 2. – pp. 187-198.

Miller T. M. Unskilled but aware: Reinterpreting overconfidence in low-performing students / T.M. Miller, L. Geraci // Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. Online First Publication. – 2011. – pp. 1-5.

Pallier G. The role of individual differences in the accuracy of confidence judgments / G. Pallier, R. Wilkinson, V. Danthiir, S. Kleitman, G. Knezevic, L. Stankov, R.D. Roberts // The Journal of General Psychology. – 2002. – Vol. 129, No. 3. – pp. 257-299.

Pulford B. D. Overconfidence in human judgment / B.D. Pulford // PhD Thesis. – Department of Psychology, University of Leicester, 1996. – 129 p.

Tobias S. Knowing what you know and what you don’t: Further research on metacognitive knowledge monitoring / S. Tobias, H.T. Everson // College Board Research Report. – N.-Y. 2002, 2003. – 25 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua