КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

С. В. Оргєєва

Анотація


У статті розкриваються особливості професійної діяльності авіадиспетчера: професіограма, важливі професійні якості та їх значимість. Визначено основні компетенції щодо здоров’язбереження у майбутній професійній діяльності.


Ключові слова


авіадиспетчер; професіограма; професійно важливі якості; компетентність; здоров’язбережувальні компетенції

Посилання


Макаров Р. Н. Научные основы физической подготовки летного состава: учебник / Р. Н. Макаров, Я. О. Фурдуй. – М., 2007. – 920 с.

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (№ 528 від 27.12.2001). – К., 2001 – 46 с.

Свищев Г. П. «Авиация: Энциклопедия». – М. : Большая Российская энциклопедия, 1994. – 736 с.

Дарымов Ю. П. Технологическая работа диспетчерского состава службы движения. Деятельность диспетчера в процессе управления воздушным движением: Учебн. пособ. – Л., 1979. – 96 с.

Чернаенко Т. К. Психограмма диспетчера УВД // Методы и модели анализа процессов УВД. – Л. : ОЛАГА, 1981. – С. 50–64.

Болотова М. А. Оценка состояния профессионального здоровья авиадиспетчеров [Электронный ресурс] / М. А. Болотова, В. В. Купин, М. В. Петрова // Вестник психотерапии. – 2007. – Режим доступу: http://www.vash-psiholog.info/psihoterapiya/16967-ocenka-sostoyaniya-professionalnogo-zdorovya-aviadispetcherov.html

Валеева Д. Р. Коррекция адаптационных возможностей при профессиональной деятельности в экстремальных условиях: дис. канд. мед. наук: 14.00.25 / Валеева Дина Ренатовна. – М., 2007. – 125 с.

Ворона А. А. Оценка и коррекция функционального состояния организма авиационных специалистов, работающих с видеодисплейными терминалами: Воен.-мед. журн. / А. А. Ворона, О. Л. Головина. – М., 2000. – №5. – С. 321.

Пишнов Г. Ю. Порівняльна характеристика умов і характеру праці та стану здоров’я авіадиспетчерів та інженерно-технічного персоналу з забезпечення керування повітряним рухом / Г. Ю. Пишнов // Довкілля та здоров’я. – К., 2009. – № 2. – С. 48–52.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» напрям підготовки 070102 «Аеронавігація» кваліфікації 3143 «Пілот (другий пілот)», 3144 «Диспетчер обслуговування повітряного руху», 3152 «Інженер з безпеки руху» / Кол. авт. за заг. керівн. В. П. Харченко. – К. : НАУ, 2009. – 49 с.

Виленский М. Я. Здоровье как ценность профессиональной подготовки специалиста в вузе: Проблемы университетского образования. Технологическое образование на современном этапе: проблемы, тенденции, перспективы // материалы Международной научно-практической конференции.

Т. 2 / М. Я. Виленский. – Тольятти: ТГУ, 2010. – С. 254–256.

Кардашевский А. И. Формирование профессиональных здоровьесберегающих компетенций у студентов-будущих операторов сложных технических систем: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Кардашевский Алексей Иванович. – Самара, 2011. – 180 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua