РОЛЬ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННІ ОСОБИСТОСТІ

Н. М. Проскурка

Анотація


У статті подано обґрунтування та розробка особливостей роботи кадрової служби за програмою «Системна кар’єра».

Ключові слова


системна кар’єра; кадрова служба; управління організацією; мотивація

Посилання


Виханский О. С. Стратегическое управление: учебник. / О.С.Виханский – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: Гардарика, – 1998. – 296 с.

Основы управления персоналом: учеб. для вузов / Б. М. Генкин, Г. А. Кононова, В. И. Кочетков и др.; [под ред. Б. М. Генкина]. – М. : Высш. шк., –1996. – 383 с.: ил. Управление персоналом организации: ученик / [под ред. А. Я. Кибанова]. – М. : ИНФРА-М, –1997. – 512 с.

Управление персоналом: учебник для вузов/ [под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина]. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, –1998. – 423 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua