СКЛАДОВІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІН МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ

О. В. Бродова

Анотація


У статті розглядаються складові комунікативних умінь майбутніх пілотів. Автором надано дефініція поняття  «комунікативні уміння пілотів», які є для них необхідними та розкрито їх сутність

Ключові слова


уміння; комунікативні уміння; професійна готовність

Посилання


Дидактика современной школы. Пособие для учители / Под ред. В. А. Онищука. – К.: Радянська школа, 1987. – 351 с.

Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.

Климов Е. А. Как выбрать профессию. – М., 1990. – 150 с.

Ладыженская Т. А. Общеучебные умения и речевая деятельность школьников // Советская педагогика. – 1981. - №8. – С. 85 – 91.

Лейченко С. Д. Человеческий фактор в авиации: монография в 2-х книгах. Кн. 1 / С. Д. Лейченко, А. В. Малишевский, Н. Ф. Михайлик. – Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, государственная летная академия Украины. Санкт-Петербург – Кировоград, 2006. – 180 с.

Леонтьев А. А. Деятельность. Сознание. Личность / А. А. Леонтьев. — М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1975. – С. 185–186.

Педагогический словарь в 2-х томах. Т. 2. – М.: Изд-во АПН 1960. – С. 511

Психология. Словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М., 1990. – 340 с.

Рекомендації щодо розвитку загальних умінь і навичок школярів / автор-упор. Н.О. Лошкарьова. – К., 1984. – 16 с.

Семенюк М. Готовність до спілкування / М. Семенюк // Шкільний світ. – 2002. – 27 (141). – С. 2-3.

Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «професіонал», 2004. – 304 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua