ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ І ЗАГАЛЬНИЙ РАЗБОР ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ

АБЫШЛЫ ЛАЧЫН ВЕЗИР ОГЛЫ

Анотація


 У даній статті було викладено основні теоретичні напрямку у сфері вивчення інвестиційної політики. Крім того було вивчено впливу держава на інвестиційні процеси. У тому числі автор проаналізував різні моделі держрегулювання інвестиційних процесів. Особливе місце в даній статті займає вивчення досвіду зарубіжних країн у сфері інвестиційної політики держави.

Ключові слова


іноземні інвестиції; національна економіка; державне регулювання; регулювання інвестицій; загальнонаціональні інтереси; економічна політика; інвестиційний клімат; економічний розвиток

Посилання


Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. / Кушлин В.И. — общ. ред. М.: Изд-во РАГС, 2005. (834 c.)

Государственное регулирование экономики: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. (255 с.)

Игонина Л.Л. Инвестиции : учеб. пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. М.: Экономисту 2005. 478 с.

Инвестиции.,под.ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. М.: «ПРОСПЕКТ» 2003. 440с.

Курс экономической теории, под. Ред. А.В.Сидоровича. М.: «Дело и Сервис», 2001. (832)

Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Москва-2001, 379 c.

Нешитой А. С. Инвестиции: Учебник. — 5-е изд., перераб. и испр. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко» 2007. 372 с.

Староверова Г.С., Медведев А.Ю., Сорокина И.В., Экономическая оценка инвестиций. Москва «КНОРУС» 2009. 312 с.

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика, Москва-2005, 432 с.

Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции. Москва «КНОРУС» 2009. 320 с.

World Investment Report – 2007, United Nations Publication Geneva, 2007, (291).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована