УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ З МФО

М. В. КУЛЬБІДА

Анотація


Співробітництво України з МФО характеризується, з одного боку, бажанням таготовністю країни залучати кошти міжнародних донорів, та з іншого боку, неефективністю використання отриманих ресурсів. Попри позитивні кроки у реформуванні окремих аспектів соціально-економічної сфери, Україна залишається “enfant terrible” МФО, оскільки замість проведення системних реформ у ключових галузях, країна накопичила безпрецедентні борги і продовжує використовувати нові ресурси задля погашення попередніх боргів. Враховуючи таку специфіку взаємовідносин України з МФО, у статті проаналізованоособливості та перспективи управління зовнішнім державним боргом України. Зосереджено увагу на напрямах підвищення ефективності використання залучених кредитів від МФО та на заходи, які необхідні длястворення внутрішньо-економічних чинників забезпечення зовнішнього державного боргу країни, а також окреслено основні чинники, які заважають країні належним чином виконати вимоги міжнародних кредиторів.

Ключові слова


зовнішній борг; МФО; Україна; управління зовнішньою заборгованістю

Посилання


Бюджетний кодекс України від 01.01.2018 № 2456-17 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran385#n385.

Методичний коментар до статистики зовнішнього боргу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=41210928.

Власюк О.С., Шемаєва Л.Г., Лондар Л.П. Боргова стійкість як стратегічний напрям підвищення рівня фінансової безпеки. – К.: НІСД, 2016. – 50 с.

Губар В. Основні засади управління державним зовнішнім боргом, сформовані зовнішньою практикою / В. Губар // Вісник Національної Академії державного Управління при Президентові України. – 2016. – №4.

Коль Д. Переосмысление ВВП // Финансы и развитие. – Март 2017. – Вып.54. – №.1 – С.16-19.

Лютий І.О. Державний кредит та боргова політика України / І. О. Лютий, Н. В. Зражевська, О.Д. Рожко // монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 139-238.

Федоров В. А. Управління зовнішнім державним боргом суверенної України / В.А. Федоров // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 109-112.

Timothy C. Irwin. Defining the Government’s Debt and Deficit. IMF Working Paper. WP/15/238. – 2015 – 36 p.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України: https://www.minfin.gov.ua.

Офіційний сайт МВФ: http://www.imf.org/external/index.htm.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована