ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

А. Г. ЦИБУЛЯК

Анотація


Стаття присвячена дослідженню детермінант екологізації зовнішньої торгівлі України. Обгрунтовано зв’язок між екологічними та торговельними параметрами зовнішньоекономічної співпраці. Доведено необхідність врахування екологічної складової у розвитку зовнішньоторговельних відносин.

Ключові слова


екологізація; екологічні детермінанти; зовнішня торгівлі; екологізація зовнішньоторговельних відносин; експорт

Посилання


Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні. – К. : Міністерство екології та природних ресурсів України. – 2016. – 350 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/dopovidi.

Довкілля України. Статистичний збірник. – Державна служба статистики України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

The global competitiveness report 2016-2017. – World Economic Forum. – Geneva - 2017. – 400 p.

Environmental performance index. Country Rankings. E-resource: http://epi.yale.edu

Global enabling trade report, 2016. E-resource: http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/enabling-trade-rankings/

Globalization index. Country Rankings. E-resource: https://www.kof.ethz.ch/en/forecasts-andindicators/indicators/kof-globalisation-index.html

Sustainable Society Index. Country Rankings. E-resource: http:// www.ssfindex.com/about-ssf.

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року: Закон України. - №2818-VI від 21.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована