Том 33, № 1 (2017)

Зміст

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

Правила синтезу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови PDF
А. І. Вавіленкова 3-7
Спосіб визначення кількості інформації з урахуванням фактору її старіння PDF
О. К. Юдін, М. А. Стрельбіцький 8-12
Класифікація методів ідентифікації частоти основного тону PDF
О. К. Юдін, Р. В. Зюбіна 13-21

Інформаційна безпека

Двохієрархічне структурне слотування для підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах PDF
В. В. Бараннік, С. А. Підлісний, Т. І. Олешко 22-27
Теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів PDF
C. C. Бучик, О. К. Юдін 28-40
Оцінка ефективності оптимізованої криптосистеми Гентрі з умови забезпечення конфіденційності інформації PDF
А. В. Ільєнко 41-45
Метод криптосемантичного представлення зображень на основі плаваючої схеми системи поліадичного кодування в диференціальному базисі PDF
C. О. Сідченко, Д. В. Бараннік 46-52

Системи управління

Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів Без заголовку
О. В. Чала 53-59

Транспортні системи

Оптимізація парку повітряних суден авіапідприємства PDF
Р. М. Салімов, М. В. Олег 60-64
Стан, протиріччя й тенденції розвитку інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту PDF
О. А. Тамаргазін, І. І. Ліннік, Л. В. Курбет 65-70

Екологія

Причинно-наслідковий аналіз стану екологічної безпеки під час виробництва та використання фармацевтичної продукції PDF
О. О. Вовк, М. С. Бойченко 71-77
Використання технологій ГІС та ДЗЗ для моніторингу водних об’єктів PDF
В. І. Зацерковний, Н. В. Оберемок, І. В. Тішаєв, Т. А. Казанюк 78-88
Роль вищих водних рослину деструкції забруднювачів в біоінженерних гідрофітних спорудах PDF
C. М. Маджд, А. О. Панченко, А. М. Бондар 89-93


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ