КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ДЕРЖАВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСАМ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ. МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ КЛАСИФІКАТОРА

О. К. Юдін, С. С. Бучик

Анотація


У статті продовжена тематика побудови класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам, методологія побудови якого авторами запропонована раніше. В попередніх роботах об’єктами дослідження став ряд сучасних теоретичних та практичних підходів до вирішення нормативно-правових, організаційних та інженерно-технічних завдань для реалізації процесу захисту інформаційних ресурсів держави. Із проведеного аналізу публікацій за тематикою статті слідує, що дослідженню технічного напрямку захисту інформаційних ресурсів завжди приділялась значна увага, але в запропонованому авторами класифікаторі загроз інженерно-технічне спрямування не вирізнялось в прямій постановці. Визначено загрози інженерно-технічного спрямування та наведено приклад їх класифікації, результатом чого є подальше удосконалення та розширення методології побудови класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам за рахунок розробки класифікатора наступного широкого класу загроз – загроз інженерно-технічного спрямування. Здійснено завершення створення класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам, який в цілому містить загрози нормативно-правового, організаційного та інженерно-технічного спрямування.


Ключові слова


державні інформаційні ресурси; класифікатор загроз; загроза; інженерно-технічне спрямування; конфіденційність; цілісність; доступність

Посилання


Юдін О. К. Правові аспекти формування системи державних інформаційних ресурсів / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Безпека інформації. — 2014. — Т. 20 (1) / Технічні науки. — С. 76–82.

Юдін О. К., Методологія побудови класи-фікатора загроз державним інформаційним ресурсам / С. С. Бучик, А. В. Чунарьова,

О. І. Варченко // Наукоємні технології. — 2014. — № 2 (22) / Технічні науки. — С. 200–210.

Богуш В. М. Інформаційна безпека держави / В. М. Богуш, О .К. Юдін. — К. : МК-Прес, 2005. — 432 с.

Юдін О. К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення: підручник / О. К. Юдін. — К. : НАУ, 2011. — 640 с.

Классификация угроз Digital Security (Digital Security Classification of Threats). — Режим доступу: http://www.dsec.ru/products/grif/fulldesc/classification

Вихорев С. В. Классификация угроз информационной безопасности. — Режим доступу: http://www.elvis.ru/upload/iblock/f60/f602ee2337fcc7250c71c2a138fe9ecc.pdf

Астахов А. М. Искусство управления инфор-мационными рисками / А. М. Астахов. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 312 с.

Корченко А. Г. Построение систем защиты информации на нечетких множествах / А. Г. Корченко. — К. : МК-Пресс, 2006. — 320 с.

Малюк А. А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации: учеб. пособие для вузов / А. А. Малюк. — М. : Горячая линия-Телеком, 2004. — 280 с.

Малюк А. А. Введение в защиту информации в автоматизированных системах: учеб. пособие для вузов / А. А. Малюк, С. В. Пазизин, Н. С. Погожин. — М. : Горячая линия-Телеком, 2005. — 147 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ