СИСТЕМА «ELFINTEST» ОБРОБКИ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

В. М. Курочкін

Анотація


Проведено роботу по дослідженню теми обробки та аналізу цифрових зображень, акцентуючи увагу на специфіку роботи з даними аерофотозйомки, отриманих за допомогою безпілотного літального апарата (БПЛА), розглянуто основні рівні обробки зображення та методи роботи з ним. Досліджено основні концепції реалізації кластерного аналізу та розпізнавання образів. Побудовано тестове програмне забезпечення «ElfinTest» для створення середовища для проведення експериментів над реальними даними та визначення основних та найбільш інформативних ознак текстур, що можна бачити на даних аерофотозйомки.


Ключові слова


обробка даних; аналіз; цифрове зображення; аерофотозйомка; кластерний аналіз; розпізнавання образів; програмне забезпечення; експеримент

Посилання


The Comprehensive R Archive Network [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://cran.rstudio.com/index.html.

Matlab: The language of Technical Computing [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.mathworks.com/products/matlab/

Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — М. : Техносфера; пер. с анг. под редак. П. А.Чочиа. —2005. — 1072 с.

Лигун А. О. Комп’ютерна графіка / А. О. Лигун, О. О. Шумейко. — Д. : Біла К. О., 2010. — 83 с.

Бериков В. Б. Современные тенденции в кластерном анализе / В. Б. Бериков, Г. С. Лбов. — Новосибирск: ин-т математики им. С. Л. Соболева СО РАН, 2008. — 26 с.

Oracle. Technology Network for Java Developers [Електронний ресурс] / Oracle. — Режим доступа до ресурса:

http://www.oracle.com/technetwork/java/.

Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and applications [Електронний ресурс] / Richard Szeliski. — Режим доступа до ресурса: http://szeliski.org/Book/

Приставка П. О. Поліноміальні сплайни при обробці даних : монографія. / П. О. Приставка. — Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. — 236 с.

Jain K. A. Algorithms for clustering data / K. A. Jain, C. R. Dubes. — Мichigan : Мichigan State University, 1998. – 334 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ