СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ДОВЕДЕННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ КОДУВАННЯ ПРОГНОЗОВАНИХ КАДРІВ

Р. І. Акімов

Анотація


Показано, що на ефективність функціонування транспорту, а саме якості надання послуг з транспортування пасажирів і вантажів, впливають системи об’єктивного контролю. Виявлено проблематику, зумовлену наявністю суперечності: з одного боку, це вимога щодо підвищення оперативності та достовірності надання відеоінформації, що веде до збільшення їх обсягів, а з іншого обмежені пропускні здібності і швидкодія віддалених вузлів збору відеоінформації, яка призводить до обмеженої продуктивності технологічної складової. Здійснено обґрунтування варіанта підвищення ступеня стиснення відеоінфор-маціонного потоку в інфокомунікаційних системах в умовах забезпечення заданої достовірності інформації на основі скорочення тимчасової надлишковості на основі виявлення межкадрових апертур. Викладено основні компоненти розробки технології кодування пакета прогнозованих кадрів на базі формування коду позиційним числам. Побудовано аналітичні вирази для оцінки максимальної кількості двійкових розрядів для представлення пакета прогнозованих кадрів.


Ключові слова


: об’єктивний контроль; оперативність доведення інформації; достовірність інформації; кодування прогнозованих кадрів; міжкадрова апертура

Посилання


Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. — М. : Диа-лог-Мифи, 2003. — 381 с.

Ричардсон Ян. Видеокодирование. Н.264 и MPEG-4 — стандарты нового поколения / Ян Ричардсон. — М. : Техносфера, 2005. — 368 с.

Баранник В. В. Кодирование трансформиро-ванных изображений в инфокоммуникационных системах / В. В. Баранник, В. П. Поляков. — Х. : ХУПС, 2010. — 212 с.

Баранник В. В. Методологические принципы представления апертур во множестве одномерных двухосновных позиционных чисел / В. В. Баранник, Д. С. Кальченко // АСУ и приборы автоматики. – 2011. — Вып. 155. — С. 15–22.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ