ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПАРОВУВАНОСТІ БЕНЗИНІВ З РІЗНИМ УМІСТОМ ОКСИГЕНАТІВ

М. В. Нешта, С. В. Бойченко, М. В. Нешта

Анотація


Розглянуто вплив аліфатичних спиртів на фізичну стабільність бензину. Визначено вплив оксигенатів на фракційний склад палива. Наведено результати дослідження впливу ізопропілового, етилового та ізобутилового спиртів на експлуатаційні властивості бензину А-95.


Ключові слова


довкілля; вуглеводні; паливо; шкідливі компоненти; випаровуваність

Посилання


Газ природний, палива та оливи : монографія / М. П. Андріїшин, Я. С. Марчук, С. В. Бойченко, Л. А. Рябоконь. — Одеса : Астропринт, 2010. — С. 183–184.

Внукова Н. В. Альтернативне паливо як основа ресурсозбереження і екобезпеки автотранспорту / Н. В. Внукова, М. В. Барун //Альтернативні джерела енергії, 2011. — № 9. — С. 45–55.

Ермак А. А. Влияние спиртов на испаряемость бензина / А. А. Ермак, О. С. Пищейко, А. А. Сидоров // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия В. Примышленность.

Прикладные науки. Химическая технология, 2011. — № 11. — С. 149–153.

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН. Применение алифатических спиртов в качестве экологически чистых добавок в автомобильные бензины / С. А. Карпов, Л. Х. Кунашев, А. В. Царев, В. М. Капустин // Нефтегазовое дело. — 2006. — С. 1–12.

Кочірко Б. Ф. Автомобільні палива: довідник / Б. Ф. Кочірко. — К. : Масма, 2007. — 125 с.

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. Сравнение биотоплив с нефтяными топливами по физико-химическим характеристикам / К. Е. Панкин, Ю. В. Иванова,

Р. И. Кузьмина, С. Н. Штыков // Химия и техноло-гия топлив и масел. — 2011. — № 1. — С. 8–10.

Спиртовмісні палива / Є. В. Полункін, С. О. Зу-бенко, О. О. Гайдай, О. В. Кузнєцова, Є. В. Полункін // Вісник НАУ, Хімічні технології. — 2010. — № 2. — С. 137–141.

Украина ищет альтернативу// Современная АЗС. — 2006. — №8. — С. 68–71.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ