ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТТЯ

О. О. Железняк, Л. В. Гебрин

Анотація


Проаналізовано стан земельних ресурсів та врожайність сільськогосподарських угідь Закарпатської області та Мукачівського району зокрема. Визначено ефективність використання земель по області. Зазначено основні проблеми оптимізованого землекористування та управління земельними ресурсами. Зроблено картограму основних властивостей родючості ґрунту на прикладі Ракошинської сільської ради. Проаналізовано динаміку зміни рослинного покриву на основі мультиспектрального знімка супутника Landsat 8 з використанням комбінації RGB (природні кольори), а також розраховано вегетаційні індекси NDVI з використанням каналів RED та NIR. Запропоновано заходи з усунення недоліків сучасного землекористування на територіях Закарпатської області на основі застосування аерокосмічних методів знімання та геоінформаційних технологій для покращення ефективності використання земельних ресурсів.


Ключові слова


аерокосмічні методи; аерокосмічний моніторинг; ефективність використання землі; методи аерокосмічного знімання; геоінформаційні технології; геоінформаційні системи

Посилання


Букша І. Ф. Досвід та перспективи застосування передових технологій для покращення інформаційного забезпечення лісового сектора Закарпат-тя / І. Ф. Букша, В. П. Пастернак, М. І. Букша. — УкрНДІЛГА. — Х., 2012. — С. 21–26.

Дробнич В. Г. Геоінформаційна система екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану складових навколишнього природного середовища Закарпатської області / В. Г. Дробнич, А. В. Мельник, С. С. Поп. — Ужгород : Ужгородсь-кий національний університет, 2013. — С. 32–38.

Зацерковний В. І. Використання геофнормаційних технологій в аналізі ґрунтового покриву / В. І. Зацерковний, С. В. Кривоберець, Ю. С. Сімакін // Інженерна геодезія. — 2010. — № 56. — С. 162–168.

Гарбук С. В. Космічні системи дистанційного зондування Землі : посібник / С. В. Гарбук, В. Е. Гер-шензон. — М. : Видавництво А і Б,1997. — 296 с.

Лялько В. І. Використання матеріалів космічної зйомки на етапах створення гідрогеологічної моделі для оцінки водного балансу та ресурсів підземних вод / В. І. Лялько, О. І. Сахацький // Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального економічного і екологічного розвитку / за ред. А. Г. Заго-роднього, Ю. М. Єрмольєва. — К. : Академперіо-дика, 2013. — С. 137–149.

Застосування космічної зйомки для ідентифікації посівів основних сільськогосподарських культур південних регіонів України / В. І. Лялько, О. І. Сахацький, Г. М. Жолобак, О. А. Апостолов // Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального економічного і екологічного розвитку / за ред. А. Г. Заго-роднього, Ю. М. Єрмольєва. — К.: Академперіо-дика. 2013. — С. 86–89.

Норчевський Р. В. Оцінка зміни площ лісо-вих масивів за допомогою ГІС/ДЗЗ технологій (на прикладі західних територій Закарпатської області та північної частини Румунії) / Р. В. Норчевський, І. Л. Цебенко // ДНВЦ Природа. — К., 2013. — С. 34–45.

Щорічний статистичний довідник. Головне управління статистики в Закарпатській області. —2013 р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ