MODEL OF HYDROCARBONS TRANSPORT THROUGH THE POROUS GROUND MEDIA

Andrzej Gawdzik, Jarosław Gawdzik, Barbara Gawdzik, Alicja Gawdzik

Анотація


Наведено модель дисперсії транспортування вуглеводнів у пористих середовищах. Математичний опис цього процесу дозволяє оцінити, чи є загроза ґрунтовим водам під час транспортування вуглеводнів через ґрунт. Термін конвекції в рівнянні перенесення маси враховується за рахунок вищої швидкості поширення у вертикальному напрямку. Крім того, введення в рівняння балансу посилання біосорбції дає змогу оцінити вплив кількості мікроорганізмів від концентрації домішок, особливо важких масел, отриманих сполук. Проведено серію експериментів з метою перевірки теоретичної моделі в фільтрі ґрунту.


Ключові слова


нафтопродукти транспорту; транспорт вуглеводнів в ґрунті; транспорт в пористих середовищах; метод фільтра ґрунту

Посилання


Gawdzik B., Gawdzik J. Impact of pollution with oil derivatives on the natural environment and methods of their removal, Ecological Chemistry and Engi-neering S., 2011 — Vol. 18. — No. 3 — Р. 345–357.

Garncarz W. Metoda oznaczenia zanieczyszczeń gruntów produktami naftowymi za pomocą chromatografu gazowego, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 4, 1984.

Maliszewska-Kordybach B. Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach narażonych uprzednio na wpływ tych związków, Archiwum Ochrony Środowiska, 2, 139, 1991.

Kang S. H., Oulman S., Evaporation of petroleum products from contaminated soils, J. Environ. Eng., 5, 384, 1996.

Minta M. Niebezpieczne związki, Przegląd Komunalny, Gospodarka Komuna-lna i Ochrona Środowiska, 10, 24, 2000.

Bąkowski W., Bodzek D., Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w naturalnym środowisku człowieka – pochodzenie, występowanie, toksyczność, oszacowanie emisji w Polsce, Archiwum Ochrony Środowiska, 3, 197, 1988.

Hotz P., Carbonnelle P., Haufroid V., Tschopp A., Buchet J.P., Lauwerys R., Biological monitoring of vehicle mechanics and other workers exposed to low concentrations of benzene, Int. Arch. Occup. Environ Health, 70, 29, 1997.

Nilsson R., Nordlinder R., Högstedt B., Karlsson A., Järvholm B., Symptoms, lung and liver function, blood counts, and genotoxic effect in coastal tanker crews, Int. Arch. Occup. Environ. Health, 69, 392, 1997.

Infante P. F., Benzene and Leukemia : The 0,1 ppm ACGIH Proposed Threshold Limit Value for Benzene, Appl. Occup. Environ. Hyg., 7, 253, 1992.

Żygadło M., Gawdzik J. : Modelling the transport of petroleum products by soil filter method, Polish Journal of Environmental Studies vol. 19, No 4, 841–847, 2010.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ