НАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

В. К. Мироненко, В. В. Габа, В. І. Мацюк, Т. М. Грушевська, В. П. Костюшко

Анотація


Проаналізовано підхід пасажирів на приміську платформу, заповнення поїздів на конкретному напрямку. Отримано закономірності підходу пасажирів на платформу, темпи заповнення і завантаженість приміських поїздів. Отримані результати досліджень дають можливість здійснювати розрахунки важливих техніко-технологічних параметрів приміських перевезень пасажирів, а саме: інтервали між від-правленням поїздів, завантаженість вагонів у поїздах приміського сполучення, визначення певної кількості турнікетів на відповідну кількість пасажирів, безпечність на платформі, підвищення зручностей та комфорту пасажирів. Розроблено математичну модель підходу пасажирів на приміську платформу для будь-якого пасажиропотоку та інтервалу між поїздами. Дана модель дозволяє просто та швидко розрахувати пасажиропотік у будь-який проміжок часу та оцінити заповнення поїзда пасажирами в заданий час t. Побудовано універсальну аналітичну модель, яка дає змогу описати заповнення платформи пасажирами для будь-якої завантаженості поїзда та інтервалу між поїздами, що є дуже важливим для організації процесу перевезення пасажирів.


Ключові слова


приміські пасажирські перевезення; пасажиропотік; завантаженість вагонів; технологія перевезень; інтервали відправлення поїздів; пасажиро-години очікування пасажирів

Посилання


Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010–2019 роки від 16 грудня 2009 року №. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 1390 http://www.uz.gov.ua/.

Артынов А. П. Пригородные пассажирские перевозки / А. П. Артынов, Н. У. Дмитриев. — М. : Транспорт, 1985. — 161 с.

Совершенствование пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте / А. А. Колесов, Б. А. Таулин, И. Н. Шапкин, В. Г. Шубко. — М. : Транспорт, 1991. — 142 с.

Боровикова М. С. Организация движения на железнодорожном транспорте / М. С. Боровикова. — М. : Маршрут, 2003. — 368 с.

Бутько Т. В. Удосконалення технології орга-нізації приміських перевезень / Т. В. Бутько, Д. В. Константінов // зб. наук. праць. — Харків : УкрДАЗТ, 2009. — Вип. 102. — С. 15–23.

Пазойский Ю. О. Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте (в примерах и задачах) / Ю. О. Пазойський, Л. С.Рябуха, В. Г. Шубко. — М. : Транспорт, 1991. — 240 с.

Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. — М. : Высш. шк., 2002. — 575 с.

Вентцель Е. С. Задачи и упражнения по теории вероятностей: учеб. пособие для студ. ВУЗ / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. — 5-е изд., испр. — М. : Академия, 2003. — 448 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ