КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

О. К. Юдін, С. С. Бучик

Анотація


Проведено аналіз побудови моделей безпеки інформаційних ресурсів. Акцентовано увагу на необхідності включення в будь-яку модель інформаційної безпеки підходів загальних критеріїв. Побудовано концептуальну модель інформаційної безпеки державних інформаційних ресурсів, розкриті її основні компоненти. Визначено напрямки подальших досліджень щодо аналізу існуючих і побудови власних структурних схем систем захисту інформації для інформаційних систем, які містять державні інформаційні ресурси.


Ключові слова


державні інформаційні ресурси; модель інформаційної безпеки; інформаційна безпека

Посилання


Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность / В. Ф. Шаньгин. — М. : ДМК Пресс, 2014. — 702 с.

Возможная методика построения системы информационной безопасности предприятия. — Режим доступу: http://sec4all.net/konf2.html

Юдін О. К. Захист інформації в мережах передачі даних / О. К. Юдін, О. Г. Корченко, Г. Ф. Кона-хович. — К. : НВП «ІРТЕРСЕРВІС», 2009. — 716 с.

Поповский В. В. Защита информации в телекоммуникационных системах. Т. 1: учеб. / В. В. Поповский, А. В. Персиков. — Х. : ООО «Компа-ния СМИТ», 2006. — 238 с.

Концептуальная модель информационной безопасности. — Режим доступу: http://www.pki-exam.narod.ru/ib/t2/p2.html.

Юдін О. К. Правові аспекти формування системи державних інформаційних ресурсів / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Безпека інформації. — 2014. — Т. 20 (1) / Технічні науки. — С. 76–82.

Юдін О. К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення: підруч. / О. К. Юдін. — К. : НАУ, 2011. — 640 с.

Юдін О. К. Загрози державним інформацій-ним ресурсам: терміни та визначення / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Захист інформації. — 2014. — Т. 16 (2) / Технічні науки. — С. 121–125.

Юдін О. К. Методологія побудови класифіка-тора загроз державним інформаційним ресурсам / О. К. Юдін, С. С. Бучик, А. В. Чунарьова, О. І. Варченко // Наукоємні технології. — 2014. — № 2(22) / Технічні науки. — С. 200–210.

Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 1.1-003-99. — [Чинний від 28.04.1999]. — К. : ДСТСЗІ СБУ, 1999. — № 22. — (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ