ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЕЖ SDN ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ТРАФІКУ МІЖ МЕРЕЖАМИ LTE ТА Wi-Fi

Р. С. Одарченко, О. П. Ткаліч

Анотація


Запропоновано й обґрунтовано метод удосконалення структури мережі LTE за рахунок використання концепції HotSpot 2.0, яка дає змогу забезпечити підтримку автоматичного входу мобільних пристроїв у мережу і захищений доступ до партнерських мереж Wi-Fi. Для керування злагодженою роботою всієї мережі наведено концепцію SDN, що дозволить значно скоротити витрати на експлуатацію мережі, а також на впровадження нових послуг.


Ключові слова


мережі LTE; концепція Hotspot 2.0; мережі SDN; експлуатація мережі; керування мережею; стільникові мережі; Wi-Fi, архітектура мережі; передавання даних

Посилання


Тихвинский В. О. Сети мобильной связи LTE: технология и архитектура / В. О. Тихвинский, С. В. Терентьев, А. Б. Юрчук. — М. : Эко-Трендз, 2010. — 284 с.

3GPP Release 8 [Електронний ресурс] — електронні тестові дані. — Режим доступу: http://www.3gpp.org/specifications/releases/72-release-8

3GPP Release 8 [Електронний ресурс] — електронні тестові дані. — Режим доступу: http://www.3gpp.org/specifications/releases/71-release-9

GSA Evolution to LTE report [Електронний ресурс] — електронні текстові дані. — Режим доступу: http://www.gsacom.com/downloads/pdf/GSA_Evolution_to_LTE_report_060514.php4

Ericsson Mobility Report [Електронний ре-сурс]— електронні текстові дані. — Режим досту-пу: http://www.ericsson.com/mobility-report

Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update [Електронний ресурс] — електронні текстові дані. — Режим доступу:

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11-520862.html

Wireless Ukraine № 9–10. — К. : ІМС, 2012. — 68 с.

IEEE 802.11u [Електронний ресурс] — електронні тестові дані. — Режим доступу: http://www.ieee802.org/11/

Гребешков А. Ю. Управление сетями связи по стандарту TMN: учеб. пособие / А. Ю. Гребешков. — М. : Радио и связь, 2004. — 155 с.

Бычков И. Д. Мифы и реальность в управле-нии сетями доступа / И. Д. Бычков, Б. С. Гольд-штейн // Вестник связи. — 2007. — № 2.

Thomas D. Nadeau, Ken Gray SDN: Software Defined Networks An Authoritative Review of Network Programmability Technologies O'Reilly Media, 2013. — 384 p.

Software-defined networking [Електронний ресурс] — електронні тестові дані. — Режим дос-тупу: http://en.wikipedia.org/wiki/Software-defined_networking

Барсков О. Журнал сетевых решений / LAN № 12/ О. Барсков. — М. : Открытые системы, 2012. — 80 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ