АЛГОРИТМ РОБОТИ ЗАСОБУ РЕЄСТРАЦІЇ ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ У ДВОХ РЕЖИМАХ ВИМІРЮВАННЯ СИГНАЛІВ

Д. Ю. Лебедев

Анотація


Об’єктивні методи реєстрації сигналів ОАЕ, що описані у роботі успішно  застосовуються в сучасній аудіологічній практиці з метою слухового скринінгу дітей. Використовуються процедури реєстрації «ехо-сигналів» на частоті продукту спотворення та затриманої викликаної ОАЕ, що завжди виникають і які реєструють у нормально чуючих дітей після акустичної стимуляції органу слуху людини. Розроблено алгоритми роботи системи реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ) в режимах реєстрації сигналів затримання викликаної отоакустичної емісії (ЗВОАЕ) та сигналом отоакустичної емісії на частоті продукту спотворення (СПОАЕ) для об’єктивного слухового скринінгу на основі методу реєстрації сигналів ОАЕ. Вимірювальний тракт та тракт генерації акустичних стимулів для роботи даних алгоритмів реалізований на базі цифрового сигнального процесора модуля StarterKit TMS320VC5510. Вимірювальний тракт та тракт генерації акустичних стимулів для роботи даних алгоритмів реалізований на базі цифрового сигнального процесора модуля StarterKit TMS320VC5510.


Ключові слова


реєстрація ОАЕ; слуховий скринінг; діагностика слуху; отоакустична емісія; алгоритм; вухо

Посилання


Хоров О. В. Диагностика нарушений слуха у новорожденных / О. В. Хоров // Медицинский вестник. — № 48 (830). — 2007. — С. 102–114.

Лисенко О. М. Сучасні методи та засоби дос-лідження слуху людини : монографія / О. М. Ли-сенко. — К. : Видавництво «КВІЦ», 2002. — 176 с.

Пальчун В. Т. Отоакустическая емиссия: ис-следование нормы / В. Т. Пальчун, Ю. В. Левина, О. А. Мельников // Вестник оториноларингологии. — 1999. — № 1. — С. 5–9.

Пат. 70880А України, МПК7 А61В 5/12. Система реєстрації отоакустичної емісії (варіанти) / О. М. Лисенко, Д. Ю. Лебедев. — №20031213245; Заявл. 31.12.03; Опубл. 15.10.04; Бюл. ДДІВ № 10.

Katz J. Handbook of clinical audiology. Fours editional / J. Katz. — Baltimor (USA).: Williams & Wilkins, 1994. — 839 p.

S. S. Stevens. Handbook of experimental psycholo-gy. Edited by S. S. Stevens. John Wiley & Sons., London. — 1951. — 543 p.

Лебедев Д. Ю. Обґрунтування вибору елементів трактів генерації та вимірювання системи реєстрації ОАЕ / Д. Ю. Лебедев, О. М. Лисенко // Приладобудування 2007: стан і перспективи: Тези доповідей VI науково-технічної конференції. — К.: ПБФ, НТУУ «КПІ». — 2007. — С. 348.

Лисенко О. М. Розроблення тракту вимірю-вання та реєстрації сигналів отоакустичної емісії на основі процесора TMS320VC5510 / О. М. Лисенко, Д. Ю. Лебедев // Вісник НТУУ «КПІ», серія Приладобудування. — 2007. — № 33. — С. 134–139.

Лебедев Д. Ю. Моделювання вимірювального тракту системи реєстрації отоакустичної емісії / Д. Ю. Лебедев // Вісник Черкаського державного технологічного університету. — 2005. — № 33. — C. 31–33.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ