МЕТОД КОДУВАННЯ ДІАГОНАЛЬНИХ НЕРІВНОМІРНО ПОЗИЦІЙНИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ КОМПРЕСІЇ БАЗОВИХ КАДРІВ ВІДЕОПОТОКУ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

В. В. Бараннік, О. Ю. Отман Шаді

Анотація


Показано, що актуальним напрямом досліджень є зниження інтенсивності кодового представлення базових кадрів відеопотоку. Створено модель оцінки інформативності трансформанти з урахуванням того, що трансформанта дискретного косинусного перетворення розглядається за нерівномірної діагональної структури і являє собою комбінаторний об’єкт. Обґрунтовано, що в умовах наявності тенденції в зміні властивостей трансформанти в діагональному напрямку для нерівномірно-діагонального методу виявлення динамічних діапазонів забезпечується потенціал щодо додаткового усунення структурної надлишко-вості в зображеннях. Викладено розробку методу зниження інтенсивності кодового представлення базових кадрів на основі діагонально-нерівномірного позиційного кодування трансформант. Розглянуто побудову узагальненої технології кодового представлення діагоналей без урахування апріорної інформації про її довжину та порядковий номер у трансформанті. Розроблено технологію кодоутворення кодограм на основі діагонально-нерівномірного принципу виділення кількості розрядів на основі інформації про довжину числа і його основу.


Ключові слова


інтенсивність відеопотоку; кодування відеоданих; діагональні нерівномірні позиційні числа

Посилання


Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. 3-е изд. / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб. : Питер, 2006. — 958 с.

Gonzales R. C. Digital image processing / R. C. Gonzales, R. E. Woods. — Prentice Inc. Upper Saddle River, New Jersey 2002. — 779 p.

Красильников Н.Н. Цифровая обработка изо-б-ражений / Н. Н. Красильников. — М. : Вузовская книга, 2011. — 320 с.

Баранник В. В. Кодирование трансформированных изображений в инфокоммуникационных системах / В. В. Баранник, В. П. Поляков. — Х. : ХУПС, 2010. — 234 с.

Баранник В. В. Метод повышения доступнос-ти видеоинформации аэромониторинга / В. В. Ба-ранник, С. В. Туренко, О. С. Кулица // Радиоэлектронные и компьютерные системы. — 2013. — № 3. — С. 31–36.

Barannik V. Method Of Encoding Transformant Uolsha Is In Systems Air Monitoring Of Earth / V. Barannik, A. Yakovenko, А. Krasnorutkiy // Lviv-Slavsko, International Conference TCSET’2009, Mo-dern problems of radio engineering, telecommunica-tions and computer science, February 19–23, 2009. — P. 381–383.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ