НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О. К. Юдін, Р. В. Зюбіна

Анотація


Проведено аналіз розвитку хмарних технологій в різних країнах світу. Розглянуто зміст визначення терміну «хмарні обчислення» в Європі, США, Росіїта Україні. Визначено, що функціонування даної технології може забезпечити швидкий розвиток сфери управління державними інформаційними ресурсами.Однак, зазначено, що  на сьогодні відсутня нормативно-правова база та не створені спеціальні норми і законодавчі акти врегулювання питань пов’язаних з використанням хмарних технологій у різних напрямах інформатизації суспільства. Впровадження всього технічного й соціального потенціалу хмарних  технологій  до інфраструктури держав вимагає інтегрування співпраці між урядом, промисловістю та приватними користувачами, тобто між всіма суб’єктами інформаційних відносин. В роботі окреслено проблематику взаємодії постачальника послугхмарних технологій і кінцевого користувача, що сформовані на базі забезпечення інформаційних потреб країни. Визначено шляхи вдосконалення нормативно-правової бази українського законодавства.


Ключові слова


хмарні обчислення; нормативно-правова система; законодавство; функціональна сумісність; конфіденційність

Посилання


Юдін О.К., Зюбіна Р.В., Зюбін Т.В. Хмарні технологій організації інтегрованих корпоративних мереж //Інформаційна безпека. – 2013. – Т. 11. – №. 3. – С. 112-127.

2013 BSA GlobalCloudComputingScorecard [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cloudscorecard.bsa.org/2013/assets/PDFs/BSA_GlobalCloudScorecard2013.pdf

KroesNeelie. Towards a EuropeanCloudComputingStrategy / NeelieKroes [Electronicresource]. – Modeofaccess :http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do

reference=SPEECH/11/50

NIST SP 500-292 NIST CloudComputingReferenceArchitecture. RecommendationsoftheNationalInstituteofStandardsandTechnology. U.S. 2011.

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні від 15.05.2013 р. № 386-р.

Юдін О. К., Корченко О. Г., Конахович Г. Ф. Захист інформації в мережах передачі даних //К.: Вид-во ТОВ „НВП „Інтерсервіс. – 2009.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ